Diana Arsovic Nielsen
Diana Arsovic Nielsen, Direktør | Center for Regional Udvikling | Region Hovedstaden , Center for Regional Udvikling
phone41430076

Diana Arsovic Nielsen er ansat som direktør for Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling. Hun blev i 2002 færdiguddannet arkitekt med et speciale i industriel design fra Kunstakademiets Arkitektskole i hovedstaden og har efterfølgende taget en handelsvidenskabelig diplomuddannelse i organisation og ledelse på Copenhagen Business School. Hun har førhen blandt andet været ansat hos Region Syddanmark som chef for deres innovationscenter.