business Mere om Region Sjælland

Region Sjælland er etableret den 1. januar 2007 som en del af Kommunalreformen, som har erstattet de traditionelle amter med fem regioner. Samtidig blev de mindre kommuner slået sammen til større enheder, således at antallet af kommuner faldt fra 271 til 98.

listOmtale af Region Sjælland