business Mere om Finansministeriet
business Mere om Finansministeriet

Finansministeriet er blandt andet ansvarlig for udarbejdelsen af de årlige finanslove, der populært sagt er budgettet for alle statens udgifter og indtægter. 

listOmtale af Finansministeriet