business Mere om Banedanmark

Banedanmark er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med over 2.000 medarbejdere. 

Styrelsen har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at Banedanmark styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Banedanmark vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens jernbane.