Vej-EU kursus: Mobilitet og adfærdsændring (nudging)

Dato
7. februar kl. 8:30 - 16:00

Udbytte

Efter kurset får du viden og værktøjer til:

» At inddrage adfærdspåvirkning i mobilitetsarbejdet 
» At forstå synergien i at kombinere strukturelle indsatser og kommunikation
» At tilrettelægge og evaluere holdnings- og adfærdskampagner
» At tænke nudges og installationer ind i løsningen.

Indhold

De fleste trafik-/mobilitetsstrategier har en ambition om at få nogle af trafikanterne til at ændre adfærd. Og det er ikke nogen nem opgave, hvad enten vi skal have bilisten Bo til at sælge sin bil, pendleren Pia til at kombinere tog og cykel, cyklisten Cecilie til at overholde færdselsreglerne eller fodgængeren Finn til at stoppe for rødt.

Adfærd kan være indlært og automatiseret, den kan være emotionelt styret eller styret af bevidst eller ubevidst tankevirksomhed. Det er derfor alfa omega, at du har solid indsigt i din udfordring og din målgruppe for at kunne vælge de rigtige greb og virkemidler og gennemføre en effektiv adfærdsindsats og skabe vanebrud.

Formål med kurset
Kurset er relevant for dig, hvis du til daglig arbejder med trafik og ønsker at blive bedre til at påvirke adfærd. Påvirkning af adfærd sættes ind i en større mobilitetssammenhæng og ses i sammenhæng med andre virkemidler i mobilitetsplanlægning.

Du vil bl.a. blive præsenteret for eksempler på mobilitetsarbejde med adfærd som omdrejningspunkt, fx at få flere til at cykle, at få cyklister til at overholde færdselsregler, at få bilister til at køre sammen, at få trafikanter til at tænke i fleksible transportvaner osv. Derudover vil du blive introduceret til adfærdspsykologiske teorier, herunder Kahnemans system 1 + 2 og Foggs adfærdsformel, samt praktisk anvendelige adfærds-modeller, herunder vanehjulet og netværkskampagnen. Kurset indeholder også arbejde med en deltagercase, så du får afprøvet ny viden og værktøjer.

Der bliver rig lejlighed til spørgsmål og diskussion af problemstillinger fra dit daglige arbejde.

Se detaljeret program for kurset her.

Form

Et intensivt dagskursus, som er bygget op med teoretiske oplæg, gennemgang af praktiske værktøjer samt arbejde med relevante øvelser. Deltagerne skal før kurset indsende en mulig case. Det kan både være en gammel case, der evt. kunne have været håndteret anderledes, eller aktuelle cases, hvor vi sammen kan lave en god plan for adfærdsarbejdet

Målgruppe

Kurset henvender sig til kommunale mobilitets- og trafikplanlæggere samt kommunikationsmedarbejdere i Teknik og Miljø forvaltninger. Nøgleord er mobilitet, transportvaner, trafiksikkerhed, tryghed i byen eller lignende.

Pris

Kr. 4.200.

 

 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.