Alt-i-én-tjenesten Whim nyder stor opmærksomhed uden for Finland.
Alt-i-én-tjenesten Whim nyder stor opmærksomhed uden for Finland.

Foto : MaaS Global

Whim-tal overrasker: Finske MaaS-brugere lader bilen stå

Det er hverken leje- eller delebiler brugerne af MaaS-tjenesten Whim vælger, når de skal transporteres rundt i storbyen Helsinki. Brugernes rejsemønstre overrasker dansk MaaS-specialist.
Brødtekst

Der er i dag få steder, hvor man tilbyder en såkaldt fuldt integreret MaaS-løsning, altså mobilitet, der kan tages ned fra hylden i en digital butik og bringe brugeren fra A til B, uden at denne skal eje et transportmiddel selv.

Et af de steder er i Finland, som har fået status som hele verdens 'MaaS-mekka'. Og nu er der for første gang tal, der viser, hvordan finnerne rent faktisk gebærder sig, når de abonnerer på en MaaS-tjeneste.

Indtil videre foretrækker de næsten udelukkende at bruge bussen eller toget. Således viser tallene fra den nye Rambøll-rapport, at 95 procent af alle Whim-rejser foregår med kollektiv trafik.

Bilrejser udgør forsvindende lille andel af alle Whim-rejser.
Bilrejser udgør forsvindende lille andel af alle Whim-rejser.
Illustration: Rambøll

Billeje og delebiler udgør blot henholdsvis 0,03 procent og 0,001 procent. Det overrasker Søren Sørensen, MaaS-specialist hos selskabet SFMCON.

»MaaS Global har slået sig op på, at deres tjeneste skal være et alternativ til at eje en bil. Og det betyder, at man med Whim-tjenesten skal kunne have adgang til en bil, når der er brug for det. Men tallene tyder på, at brugerne ikke benytter dette tilbud, men sandsynligvis finder en løsning på anden vis,« siger Søren Sørensen.

Det fremgår af Rambøll-rapporten, at der ikke tages udgangspunkt i rejser, der foregår i andre regi, for eksempel gåture, på egen cykel, i egen bil eller som passager i taxa eller bil, som andre betaler.

Stjæler ikke fra kollektiv trafik

Til gengæld kan tallene fjerne den bekymring, der har været for, at MaaS stjæler passagerer fra den kollektive trafik, mener Søren Sørensen.

Den bekymring finder man for eksempel i Qvartz-rapporten, 'Mobility-as-a-Service - Strukturel analyse af digital infrastruktur', fra 2018. Her fremgår det, at da UbiGo lancerede sin MaaS-tjeneste i 2018 som et pilotprojekt i Stockholm, var der bekymring blandt de offentlige transportudbydere for, om projektet reelt gav adgang til nye brugersegmenter eller blot flyttede brugere til en ny løsning med lavere billetindtægter til følge.

»Uden en velfungerende offentlig transportløsning kan MaaS ikke fungere, og her har du nu beviset. Men man skal også huske på, at MaaS Global også først lige skal have udvidet paletten, så de har et tilpas udvalg af mobilitetstilbud. Der har ikke været den fulde palet fra start,« siger Søren Sørensen.

Først i juni sidste år blev MaaS Global for eksempel enige med selskabet ALD Automotive om at tilbyde delebiler til abonnenter med pakken Whim Unlimited, der med sine 500 euro om måneden er den dyreste af Whims tre pakker. De andre pakker er Whim Pay As You Go og Whim Urban, sidstnævnte til 50 euro om måneden. Urban giver blandt andet fri adgang til cykler og de offentlige transporttilbud under Helsinki Region Transport (HSL). Rapporten siger dog ikke noget om, hvilke brugere der vælger Whim Urban i forhold til Pay As You Go.

Søren Sørensen hæfter sig desuden ved, at Whim Urban er prissat til 50 euro, men at pakken giver flere muligheder end hos HSL, hvor et månedskort koster 54,70 euro. Det kan derfor være, at de prisbevidste månedskortbrugere har skiftet til Whim, og at det er årsagen til den høje brug af kollektiv trafik. Det kan dog ikke udledes af rapporten, siger han.

Whim-brugere lader sig oftere transportere med kollektiv trafik.
Whim-brugere lader sig oftere transportere med kollektiv trafik.
Illustration: MaaS Global

Bilejere kan spare penge

Og 500 euro bør for den bilglade mobilist ikke nødvendigvis virke afskrækkende, mener Malene Freudendal-Pedersen, som er professor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet.

»Ofte sker der det, at du sammenligner for eksempel togprisen med benzinprisen, og det er en unfair sammenligning, for du bliver selvfølgelig nødt til at se på de samlede ved bilejerskab. 500 euro er mange penge, men tager man hele den udgift, der knytter sig til at eje egen bil, så ville der for mange bilejere være penge at spare ved at abonnere på en sådan tjeneste,« siger Malene Freudendal-Pedersen.

1,02 procent af alle Whim-rejser foregår på cykel
1,02 procent af alle Whim-rejser foregår på cykel
Illustration: MaaS Global

Hun finder det helt naturligt, at Whim tilsyneladende appellerer mest til de mobilister, der i forvejen foretrækker at benytte kollektiv trafik.

De der bruger bilen til hverdag ved ofte meget lidt om, hvad den kollektive trafik kan tilbyde. Derfor kan rapportens konklusioner også være udtryk for, at de første Whim-brugere faktisk er dem, der allerede kender det kollektive transportsystem, mener Malene Freudendal-Pedersen.

»Når du er vant til at bruge kollektiv trafik, og der pludselig kommer et tilbud som Whim, så er chancen for, at du bliver kunde større, end hvis du har organiseret din hverdagstransport på en måde, hvor bilen som transportform er i fokus.«

Ny dansk lov er mindre forpligtende

I Finland forholder det sig sådan, at alle leverandører af kommerciel transport af passagerer kun får lov at operere under en licens, som er udstedt af de finske myndigheder. Og det indebærer, at de skal sikre, at deres data er frit tilgængelige fra et informationssystem, og det være sig information om ruter, stoppesteder, tidstabeller, priser og tilgængelighed.

Der skal også være adgang til salgs- og betalingssystemer for køb af billetprodukter og reservation af transportmidler.

Med ny lovgiving har Danmark åbnet for at få nogle rammebetingelser, der minder om de finske. Men som Søren Sørensen påpeger, er der stadig en grundlæggende forskel på de to lande.

»Finnerne har åbnet for alle tredjeparter, så ingen leverandører kan sige nej til at ville handle med dig, hvis du ellers er et fornuftigt foretagende, hvorimod det i Danmark med de nye regler stadig er fuldstændig frivilligt for de private selskaber at samarbejde. Om et taxaselskab vil lade mig sælge en taxatur på deres vegne, er op til dem. I Finland er de forpligtet til det,« siger Søren Sørensen.

For taxakunderne betyder det, at MaaS Global pludselig er blevet en af taxaselskabernes storkunder. Ifølge Rambøll-rapporten bruger Whim-brugerne i Helsinki taxa 2,4 gange så ofte som den gennemsnitlige borger. Men ofte ikke mere, end de kan med den pakke, de betaler for, som for Whim-pakken Urbans vedkommende er op til 5 kilometer.

Det betyder, at MaaS Global også kan være med til at presse priserne på et liberaliseret taxamarked.

Hvad der skal ske med de nye danske regler, er stadig et åbent spørgsmål. Ingen ved for eksempel, hvad det skal koste at sælge en tur med DSB. For det bliver næppe gratis. Og spørgsmålet er, hvad det betyder, når private aktører ikke nødvendigvis føler sig presset til at bidrage.

Svært at ændre vaner 

Og hvad kan vi så bruge Rambøll-rapporten til i Danmark? Er MaaS primært en smart idé i København, hvor det ikke skorter på kollektiv trafik? Hvordan får man de bilglade til at skifte religion?

Malene Freudendal-Pedersen mener ikke, at en gulerod er nok, hvis man vil forandre billedet. Pisken skal også i brug.

For når først bilen er blevet hovedfokus i forhold til hverdagsorganiseringen, er det enormt svært at ændre vaner. Og selvom den unge generation måske ikke finder bilen lige så vigtig som den ældre generation, skal der kigges dybt i værktøjskassen for at sikre, at bilen ikke bliver de unges førstevalg.

»Det handler om at turde prioritere den kollektive trafik politisk. Fremkommelighed for biler synes stadig at være præmissen for, at vi kan have effektive medarbejdere, der kan skabe vækst i samfundet, og derfor fastholder man den som den vigtigste teknologi. Derfor kan man håbe på, at de positive resultater fra MaaS-brugerne i Finland kan være med til at give de andre historier mere plads,« siger hun.   

MobilityTech bringer i næste nyhedsbrev et interview med Jonna Pöllänen, som er Head of Early Markets hos MaaS Global, hvor hun fortæller om selskabets danske planer.

Fakta om "Whimpact"
  • Selskabet Maas Global lancerede sin MaaS-tjeneste 'Whim' i Helsinki i slutningen af 2016, men det var først i november 2017, at Whim blev en fuldt integreret tjeneste.
  • Rambøll har i den forbindelse på vegne af MaaS Global samlet de første erfaringer med tjenesten efter et års fuld drift.
  • Rapporten 'Whimpact: Insights from the World’s First Mobility as a Service Solution' tager udgangspunkt i data fra 70.000 registrerede brugere.