Vejdirektoratet: Biler må gerne overhale i ny cykelgade

11. oktober 2021 kl. 05:022
Frihavnsgade
Illustration: Christian Grunert Rantorp.
Cyklister har ikke fortrinsret, når bilkørsel er tilladt i en cykelgade, understreger Vejdirektoratet. Hensyn går begge veje.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

En cykelgade. Det klinger da meget godt. Men hvad er egentlig reglerne, og er bilen virkelig bare gæst?

Som vi skrev tidligere på MobilityTech, står konflikterne praktisk talt i kø på Københavns nye cykelgade, hvis gaden bliver, som kommunen forestiller sig.

Gaden inviterer nemlig stadig til bilkørsel, selvom den bliver en cykelgade, og bilerne vil have god plads til at overhale cyklisterne. 

Men selvom Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune lægger vægt på, at bilisterne ikke skal overhale, er der faktisk intet til hinder for det i reglerne, siger Vejdirektoratet til MobilityTech.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når bilkørsel er tilladt i en cykelgade, må bilerne gerne overhale cyklisterne, vurderer Vejdirektoratet. 

Der skal tages hensyn til bilisterne

I en cykelgade burde det være cyklisterne, der bestemmer. Men nej, sådan fungerer det faktisk ikke.

For hvis kørsel for biler også er tilladt, med undertavle, skal cyklister også tage hensyn til bilisterne. 

Kørende, hvilket både gælder cyklister og bilister, må altså ikke “unødigt hindre de øvrige kørende i at komme frem”, som det hedder i bekendtgørelsen.

Og cyklister skal holde sig til højre og sørge for, at bilisterne kan passere, lyder det fra Vejdirektoratet.

»Hvis bilerne kan køre efter forholdene, må de gerne overhale,« lyder det fra afdelingsleder Karsten Kirk Larsen

»Er der eksempelvis tale om to cyklister, der kører ved siden af hinanden i den ene kørselsretning, og to i den anden retning, og der kommer en bil, kan cyklisterne trække ind, så bilen kan komme forbi og på den måde få trafikken til at glide. Man er så at sige fælles om at få det til at fungere,” siger Karsten Kirk Larsen.

»Hvis jeg som cyklist kommer kørende med 15 km/t, og du kører med 20 km/t, vil det ikke være passende, at jeg lå midt ude på vejen. Og det er det, som de danske færdselsregler tager højde for generelt,« uddyber han.

Færdselsloven gælder stadig

Færdselsloven er stadig gældende i en cykelgade, og i Færdselsloven hedder det, at »kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ydermere hedder det i loven, at en cykel ikke “må føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe”.

I Holland ser man det samme. Cykelgaden har i Holland ingen juridisk status, så de normale færdselsregler gælder, hvilket altså vil sige, at cyklister i en hollandsk cykelgade også stadig skal holde sig til højre i cykelgaden så meget som muligt og køre med maksimalt to personer ved siden af ​​hinanden, “forudsat at de ikke forhindrer andre trafikanter” i at komme forbi. 

En måde at holde bilisterne i ørerne på er at skilte med lavere hastighed og overhaling forbudt, lyder det fra de hollandske myndigheder

På Nordre Frihavnsgade i København skal der efter planen indføres en ny cykelgade med kørsel tilladt for biler og busser. Det kan betyde, at cyklisterne sjældent får mulighed for at køre ved siden af hinanden, da det vil kræve, at “omgivelserne tillader det”.

Dermed risikerer Københavns Kommune faktisk også at forringe forholdene for cyklister ved at indføre en cykelgade på Nordre Frihavnsgade, som den selvstændige konsulent og trafiksikkerhedsrevisor Pablo Celis tidligere har påpeget her på sitet. 

I dag er der nemlig ikke cykelstier på gaden, og hvis cyklister stadig skal lægge sig helt til højre på kørebanen, som de plejer, og biler stadig må overhale dem, får de på det punkt ringere forhold, fordi kørebanen, ved indførelsen af en cykelgade, indsnævres.

Læs også: Planlæggere om københavnsk projekt: Kald det ikke en cykelgade 

Ingen fortrinsret

Hos Vejdirektoratet understreger Karsten Kirk Larsen, at de kørende på vejene altid skal være agtpågivende og udvise hensyn til hinanden.

»Så er du bilist, skal du være hensynsfuld, og det skal cyklisterne også. Ingen har således fortrinsret, og man må ikke spærre for hinanden«. 

Det er ikke en ideel løsning, som er kommet på bordet. Men den er bedre end den nuværende. 

Sådan har det længe lydt fra Cyklistforbundet og formanden for forbundets københavnerafdeling Erik Hjulmand om det oplæg til en cykelgade på Nordre Frihavnsgade i København, som Teknik- og Miljøudvalget for nylig har godkendt.

Det har været et forsøg, der skulle øge cyklisternes sikkerhed, men med en blanding af trafikformerne, hvor man som cyklist i højere grad end i dag vil opleve sig som det “hastighedsdæmpende tiltag i gaderne frem for bump eller lignende”, som han beskrev det over for Politiken forrige år.

Men når man kalder det en cykelgade, skaber man måske en forventning om, at det bliver en meget cykelvenlig gade, siger Erik Hjulmand. 

»Derfor vil der formentlig være nogle, der bliver skuffede eller måske endnu værre: At de tror det er mere sikkert at færdes i gaden, end det i virkeligheden er«.

Erik Hjulmand forventer, at det bliver tydeligere, hvor bilerne må parkere, og derfor bliver problemstillingen med bildøre, der åbner tæt på cyklisterne, og så fremdeles, forhåbentlig minimeret, når det bliver tydeligere, hvor man skal parkere, passere vejen og færdes som fodgængere, så de forskellige trafikanters adfærd “sættes i system” i højere grad.

Stor utryghed

Men det er klart, at når cyklisten skal "være dimensionerende" for hastighed, vil det for nogle cyklister blive oplevet som en stor utryghed, siger han.

»Det bliver interessant at drage nogle erfaringer. Det er da klart en problemstilling, som vi skal følge op på. Man kan appellere til og håbe på, at en større grad af hensyntagen og opmærksomhedskrævende for cyklister og bilister også omfatter, at dem der trækker over i modsat kørebane, gør det med endnu mere agtpågivenhed end i dag,« siger Erik Hjulmand. 

»Modkørende biler, der overhaler, vil alt andet lige komme tættere på cyklister i den modsatte bane, så det skal blive interessant at følge«.

Cyklistforbundet havde helst set, at man benyttede lejligheden til, ikke mindst i forhold til en mere overordnet trafikpolitisk prioritering, at sløjfe parkeringspladser, men Erik Hjulmand erkender også, at der er et massivt pres på parkering i byen og på Østerbro især, hvilket gør det svært at komme igennem med sådanne tiltag. 

Erik Hjulmand frygter, at ældre og uprøvede cyklister ikke vil opfatte forholdene på cykelgaden som behagelige, hverken nu eller fremover.

Forventer ikke overhalinger hele dagen

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ikke, at bilister vil overhale cyklisterne på cykelgaden på de tidspunkter, hvor der er mange trafikanter, lyder det i et skriftligt svar til MobilityTech. 

»På andre tidspunkter, når der er mindre trafik, vil det være muligt for bilister at overhale cyklister,” lyder det, “men ved at køre ind over det modsatrettede kørespor, når den anbefalede afstand til cyklisten på en meter kan overholdes. Dette er kun muligt, når der ikke er modkørende trafik,« skriver forvaltningen. 

I Nordre Frihavnsgade er cyklisterne i overtal. Trafiktællinger viser, at der i dag er mange flere cyklister end biler på Nordre Frihavnsgade, 7900 cyklister, svarende til 43 procent, i forhold til 5000 køretøjer, 27 procent, og forvaltningen forventer, at antallet af cyklister vil stige, og at antallet af biler vil falde. 

At der er mange flere cyklister end bilister, gør det svært for bilister at overhale, lyder det fra forvaltningen.

»Det er ikke i sig selv en målsætning for cykelgader at undgå overhalinger, men derimod en målsætning om at skabe en vejindretning, der er indrettet til færdsel på cyklisternes præmis. Dette forventes at højne både cyklisternes sikkerhed og tryghed. Virkemidlerne er bl.a. at indsnævre køresporene i hver retning til 3,25 meter fortovsudvidelser, der skaber kurver på kørebanen, og hævede flader ved Victor Borges Plads og Melchiors Plads«.

2 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
11. oktober 2021 kl. 10:18

Løsningen er simpel: Lav en dobbeltoptruken linje midt på vejen. Så er der ikke plads til overhaling og biler og cykler må køre efter hinanden

1
11. oktober 2021 kl. 08:09

Hvis det er en cykelgade er biler gæster og skal vige for cykler. Ideen er netop at det er cyklisterne, der definerer flowet i gaden,- ikke bilerne.

Som oplægget fra Vejdirektoratet lyder er der blot tale om en almindelig vej med 20 km hastighedsbegrænsning.