Ugens transport: Ladepunkter til elbiler, parkeringspladser til cykler og rødt lys til flagermusen

1 kommentar.  Hop til debatten
Webinar
Illustration: Webinar om ladestanderbekendtgørelse . Se større version
Denne uges transportnyheder er overdænget med EU's blå farve og 12 gule stjerner. Årets sidste ‘Ugens transport’ har lagt fra land.
17. december 2021 kl. 05:30
errorÆldre end 30 dage

Der er tog, der er cykler, og der er ladestandere på menukortet, når vi for sidste gang i 2021 serverer denne uges gennemgang af løst og fast fra mobilitetens verden. 

Vi starter med et tweet fra EU's klimakommissær, hollandske Frans Timmermans, som bringer to billeder fra København i en illustration af kommissionens nye transport-initiativer. 

Remote video URL

Her ser vi både en cyklist, der venter på metroen ved Nørreport, og en delebilist foran en elbil ved Vor Frue Kirke.

Kommissionen har nemlig sat sig for “at øge konnektiviteten”, som det hedder i en pressemeddelelse, eller rettere sagt forbedre transportnetværket i EU, ved at flytte flere rejsende og mere gods over på skinner, og skibe, samt at støtte udrulningen af ladestandere og lægge større vægt på såkaldt bæredygtig bytrafik.

Det skal simpelthen være nemmere at vælge bilen fra, og i stedet tage for sig af forskellige transportløsninger i “et effektivt multimodalt transportsystem”, lyder det fra kommissionen.

Forslagene skal bringe EU tættere på målet om en reduktion af sine emissioner med 90 procent i 2050.

»Europas grønne og digitale omstilling vil indebære store ændringer for den måde, vi bevæger os rundt på. De forslag, vi fremlægger i dag (14. december, red.), bringer transportsektoren på rette kurs mod en bæredygtig fremtid: hurtigere europæiske jernbaneforbindelser, hvortil det er nemt at finde billetter, og forbedret støtte til passagerrettigheder, så byerne kan øge og forbedre den offentlige transport og infrastruktur for fodgængere og cyklister samt gøre bedst mulig brug af løsninger til intelligent og effektiv kørsel,« udtaler Frans Timmermans, som desuden er ledende næstformand for kommissionen.

Kommissionen ønsker blandt andet at forbedre TEN-T-netværket, det europæiske net af jernbaner, samt de indre vandveje, søtransporten over kortere afstande og vejene, som forbinder i alt 424 større byer med havne, lufthavne og jernbaneterminaler. 

Til det skal der blandt andet stilles et krav om, at det på de større TEN-T-jernbanestrækninger beregnet til passagertog inden 2040 bliver tilladt at køre 160 km/t eller mere, hvorved der skal etableres konkurrencedygtige højhastighedsjernbaneforbindelser på tværs af EU.

Remote video URL

Derudover stilles der, som kommissionen forestiller sig det, krav om, at alle 424 større byer langs TEN-T-nettet skal udarbejde planer for bæredygtig bytrafik med det formål at fremme nulemissionsmobilitet samt øge og forbedre den offentlige transport og infrastrukturen for fodgængere og cyklister.

Billigere togbilletter

Som vi skrev på MobilityTech i august, har der længe været lagt op til, at Europas forenede jernbaner skulle gøre comeback.

Og nu er der et lidt mere konkret bud på, hvordan det skal ske. Kommissionen vil fremlægge et såkaldt multimodalt lovforslag i 2022, der skal fremme brugervenligt multimodalt billetsalg, samt gøre det muligt for de rejsende at finde de “bedste billetter til den mest attraktive pris”. 

Derudover skal der ydes bedre støtte til rejsende, der oplever afbrydelser i rejsen, og man vil forpligte sig til at undersøge muligheden for en EU-dækkende momsfritagelse for togbilletter.

Der er også et konkret forslag på vej i 2022 om køreplaner og kapacitetsstyring, der vil fremme hurtigere og mere hyppige grænseoverskridende forbindelser.

Cykler i fokus

I forhold til bytrafikken foreslår Timmermans og resten af kommissionen at gøre offentlig transport og løsninger for fodgængere og cyklister til det primære fokus. 

I 2022 vil kommissionen fremlægge en henstilling til EU-medlemsstaterne, der skal bane vej for nationale planer, så byerne kan udarbejde nye mobilitetsplaner med dette fokus.

Remote video URL

EU-flaget blafrer videre, når vi i denne uge også retter fokus på et nyt bygningsdirektiv. 

Her er der fra EU fokus på at sikre opladning af elbiler og parkering af cykler ved nybyggeri og større ombygninger.

»Forberedelse til ladestandere bliver den nye norm for alle nybyggerier og bygninger, der er under større ombygning, og udrulningen af ​​ladestandere i nye og renoverede kontorbygninger styrkes i særlig grad. Ladepunkter skal muliggøre intelligent opladning, og medlemsstaterne skal fjerne barrierer for installation af ladestandere i beboelsesejendomme og sikre en "right to plug”,« lyder det i forslaget til et nyt direktiv

»Derudover introduceres der obligatorisk cykelparkering i nye bygninger og bygninger, der er under større ombygning, som et centralt element i bæredygtig nulemissionsmobilitet«.

Forslaget fra kommissionen vil gøre det lettere for millioner af mennesker at cykle i hverdagen, vurderer det europæiske cykelforbund ECF.

»Forslaget anerkender, med rette, at manglen på cykelparkeringspladser alt for ofte er en stor barriere i forhold til at få folk til at cykle,« lyder det fra forbundet.

Ifølge ECF’s egne undersøgelser stiller ganske få EU-medlemslande, heriblandt Danmark, i øjeblikket krav om cykelparkering ved nybyggeri.

ECF hilser det derfor meget velkommen, at der indføres et minimumskrav om at sikre to cykelparkeringspladser "til hver bolig" i nye og ombyggede beboelsesejendomme med mere end tre (bil)parkeringspladser.

Der indføres derudover et minimumskrav om at sikre én cykelparkeringsplads for hver parkeringsplads i nye og ombyggede erhvervsejendomme med mere end fem parkeringspladser til biler, og til sidst et krav om i hvert fald én cykelparkeringsplads for hver parkeringsplads i alle eksisterende erhvervsejendomme med mere end 20 parkeringspladser til biler inden 2027.

Hvad med de eksisterende bygninger?

I forhold til ladeinfrastrukturen for elbiler lyder det fra Transport & Environment (T&E), at man burde have fokus på eksisterende bygninger også. Og derudover ønsker organisationen at blive mere konkret i forhold til (el)bilisters rettigheder.

»T&E vurderer, at EU's forslag om en "right to plug" (ret til at lade sin bil, red.), der giver bilister et juridisk bindende krav om hurtig installation af et ladepunkt ved bopælen, uanset hvor de bor - kan være med til at skære igennem de administrative procedurer i medlemslandene, men der er stadig et behov for at blive mere konkret. Der bør sættes en maksimal tid for, hvor længe bilister skal vente, når de har søgt om at få tilladelse til at installere et privat ladepunkt,« skriver T&E.

Remote video URL

Vi runder vores EU-fokus af med nyheden om, at Det Europæiske Råd er nået til enighed om nye retningslinjer for momssatser, der skal komme forbrugere over hele EU til gode. 

Medlemslandene vil fremover kunne anvende reducerede momssatser på både konventionelle cykler og elcykler.

Det gælder således også i forhold til levering, leje og reparation af cykler, og herunder altså også elcykler. 

Jill Warren, administrerende direktør for ECF, glæder sig over resultatet af Rådets forhandlinger om en revision af ​​EU's momssatser, som hun mener vil gøre cykler og elcykler endnu mere overkommelige og tilgængelige for forbrugere i EU. 

»Medtagelsen af ​​både konventionelle og elektriske cykler på listen over varer, der er berettiget til reducerede momssatser, giver medlemslandenes et effektivt instrument i værktøjskassen i forhold til at fremme cykling. Vi opfordrer nu alle EU-lande til at gøre brug af denne nye mulighed og anvende reducerede momssatser til gavn for forbrugere i hele Europa,« siger hun.

In other news’, her til sidst kan man i denne uge læse om endnu et flagermus-initiativ i den danske transportverden. Først var det Silkeborg, der så sig nødsaget til at sætte særlige flagermus-fartskilte op, da flagermusene ikke kan nå at reagere, hvis biler eller andre køretøjer kører for hurtigt.

Og nu skriver Gladsaxe Kommune så, at man på Frederiksborgvej ved Skovbrynet vil tilgodese en flagermuskoloni. For nu hvor vejbelysningen skal renoveres, bliver lyset nøje udvalgt, så det generer flagermusene og dermed biodiversiteten mindst muligt.

Den nye belysning har samtidig fokus på at sikre trafiksikkerhed og fremkommelighed for bilister og cyklister på strækningen.

Baggrunden for det særlige fokus på flagermus er, at forskning omkring flagermus og belysning peger på, at belysning påvirker adfærden for de fleste arter af flagermus.

»Vi har ønsket en belysning, der påvirker flagermusene og naturen mindst muligt, uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. Ingen lys eller slukket lys ville være det bedste lys for flagermusene, men da det ikke er muligt, er rødt lys det bedste, og det har vi så valgt på den del af strækningen, hvor flagermusene bor,« siger vejingeniør Jonas Jørgensen fra Trafik og mobilitet i Gladsaxe Kommune.

Det var alt fra denne uge. I næste uge er vi tilbage med en ‘Årets transport’. ‘Ugens transport’ er tilbage i januar.

1 kommentar.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.
settingsDebatindstillinger
#1
jacob hansen
17. december 2021 kl. 11:43

Godt med fokus på cykelparkeringsnormer, men endnu mere vigtigt er det at kigge på kvaliteten af den cykelparkering der findes. Det er tydeligt, at når man kigger på de mange forskellige løsninger der er derude ifht cykelparkeringsinfrastruktur, så er det et fuldstændigt wild-west, og for at nærme os cykelparkering af højeste kvalitet, er det nødvendigt at indføre fælles standarder, for hvad god cykelparkering er for noget, helt konkret, og forpligte kommuner, boligselskaber, bygherrer, uddannelsesinstitutioner m.v. på at leve op til de højeste standarder for cykelparkering af god kvalitet. Kvantitet er een ting - noget helt andet er kvalitet.