Transportordførere om cykelmillioner: Parkering ved togstationer har førsteprioritet

Foto : antonn, BigStock

Transportordførere om cykelmillioner: Parkering ved togstationer har førsteprioritet

Der er nu indgået en politisk aftale om, hvordan de 50 millioner til cykelinitiativer på finansloven skal fordeles. Særligt togstationer og letbaner er i fokus.

Cyklister skal have bedre parkeringsfaciliteter ved togstationer og langs de planlagte letbaner, fremgår det af en ny politisk aftale.

Ifølge den nye aftale skal den såkaldte cykelpuljes midler, hvilket vil sige de 50 millioner, der blev afsat på finansloven for 2020, nemlig først og fremmest have fokus på stationerne. 

Men politikerne mener også, at pengene kan række til “større udbredelse af el-cykler, bl.a. gennem bedre og sikrere parkeringsforhold for el-cykler og el-ladcykler”.

100 millioner i alt 

Transportordfører for Enhedslisten Henning Hyllested hæfter sig i pressemeddelelsen fra ministeriet ved, at kommunerne også skal bidrage, så der samlet set investeres 100 mio. kr. Som led i udmøntningen af cykelpuljen er der nemlig krav om, at kommunerne selv skal stå for 50 procent af anlægsudgifterne til projekterne.

Aftaleteksten er dog meget kortfattet, og Transport- og Boligministeriet understreger da også, at der vil blive fremlagt forslag til “konkret udmøntning i 2020 med henblik på partiernes stillingtagen”.