Transporten kaster håndklædet i ringen: Vi kan ikke levere 70 procents CO2-reduktion

Foto : Nikola

Transporten kaster håndklædet i ringen: Vi kan ikke levere 70 procents CO2-reduktion

Indsatsen for at få klimabelastningen fra transporten af varer, gods og personer bragt ned ligger ikke i den dyreste ende. Alligevel afviser branchen selv, at de kan levere svarende til det nationale klimamål.
Branchen bag den tunge transport i Danmark, der kører med lastbiler, varebiler, jernbane, bus og taxi i privat regi, kaster håndklædet i ringen i forhold til at indfri den nationale målsætning om 70 procents CO2-reduktion i 2030.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Nævnte firmaer

Klimapartnerskaber
  • Erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i indsatsen for at realisere regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i Danmark i 2030.
  • Målet er ifølge regeringen også, at den grønne omstilling fører til arbejdspladser og eksport.

  • Regeringen har sammen med erhvervslivet etableret 13 klimapartnerskaber, hvor man samarbejder om tiltag, der skal reducere erhvervslivets udledning af drivhusgas og samtidig styrker virksomhedernes konkurrenceevne. Resultaterne af klimapartnerskaberne afleveres til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i uge 12.