S-tognettet følger fingerplanen - bare ikke hele vejen til Roskilde. Endnu.
S-tognettet følger fingerplanen - bare ikke hele vejen til Roskilde. Endnu.

Foto : Ingeniøren

Trafikstyrelsen anbefaler S-tog til Roskilde om 10 år

Ingeniørens aktindsigt i rapportudkast viser, at styrelsen kun ser gevinster i at omlægge to spor til S-togsdrift fra 2029.
»Den kollektive trafik styrkes, og mobiliteten øges ved at forlænge S-banen til Roskilde«. Sådan lyder det i den overordnede konklusion i en forundersøgelse af, hvorvidt det giver mening at forlænge S-togsnettet videre fra Høje Taastrup og helt til Roskilde over stationerne Hedehusene og Trekroner. Forundersøgelsen er indtil videre kun et udkast, som Ingeniøren har fået aktindsigt i.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Fra rapportens sammenfatning
  • Helt overordnet handler S-tog til Roskilde om at binde Hovedstadsområdet bedre sammen. S-tog er rygraden i hovedstadsområdets kollektive trafik, og understøtter effektivt Fingerplanen, som siden 1947 har været byplanen for hele Hovedstadsområdet.
  • Konkret vil S-tog til Roskilde forbedre sammenhængen i Roskildefingeren ved at tilbyde mange flere togafgange og binde flere stationsbyer sammen med direkte – og ofte hurtigere – tog.

  • Der er altså fordele ved at forlænge S-banen til Roskilde. Men det kan også udgøre en begrænsning i forhold til fremtidens ønsker til jernbanens udvikling.