Trafiksikkerhed er – stadig – et fælles ansvar

Der sker flere ulykker på dårligt vedligeholdte veje. Når vi bygger og tilpasser vores veje, skal de derfor laves så sikre, som det er muligt, lyder det fra FDM's administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen.
Brødtekst

I disse måneder bliver der arbejdet intenst blandt de myndigheder og organisationer, der er involveret i Færdselssikkerhedskommissionen, for at færdiggøre kommissionens handlingsplan for de kommende år.

Det er et vigtigt arbejde, der danner grobund for fremtidens arbejde for en bedre trafiksikkerhed og målet om færre dræbte og tilskadekomne i trafikken. Alle er naturligvis enige om, at det er den vej, vi skal, for uanset om man sidder bag rattet i en bil, på en cykel, går eller transporterer sig på en anden måde, er det vores alles fælles ansvar, at alle kommer sikkert hjem hver dag.

I Danmark er trafiksikkerheden generelt høj, og historisk set er antallet af dræbte og tilskadekomne faldet drastisk. De senere år har der dog været en stagnation i udviklingen – en stagnation, der i øvrigt ikke kun har fundet sted i Danmark, men også i Europa samlet set.

Mange af de ’lavthængende frugter’ er plukket, og derfor bliver de kommende års trafiksikkerhedsarbejde ikke en let opgave. Men det betyder selvsagt ikke, at vi ikke skal forsøge, så godt vi kan, og der er da heldigvis også stadig tiltag og indsatser, der kan gøre en forskel.

Bedre vedligehold af veje

Når vi bygger og tilpasser vores veje, skal de laves så sikre, som det er muligt. Vejens forløb skal være gennemskueligt og let at aflæse – det man også kalder for selvforklarende. Dernæst skal vi sørge for, at de eksisterende veje vedligeholdes i en høj standard – og også meget bedre, end vi desværre har set i en årrække.

En grundig undersøgelse fra DTU har vist, at der sker flere ulykker på dårligt vedligeholdte veje. Det siger sig selv, at huller i asfalten, afslidte vejstriber og beskidte vejskilte ikke gør noget godt for trafiksikkerheden. Her har især kommunerne et stort efterslæb, når det gælder vedligeholdelse af vejene, og som mange steder forringer trafiksikkerheden.

Udover at en høj vedligeholdelsesstandard er vigtigt i forhold til bilisternes mulighed for at agere korrekt, er det også altafgørende for de stadig flere førerassistentsystemer, der kommer i bilerne. En moderne bil kan i dag fx hjælpe føreren med at bremse, holde vognbanen og overholde hastighedsgrænsen. Men det forudsætter, at vejen er i en fornuftig stand, så bilen fx kan aflæse vejstriberne og skiltene.

FDM har tidligere beskrevet, hvordan mange danske veje er for dumme til de kloge biler. Konsekvensen er, at vi dermed ikke opnår de trafiksikkerhedsmæssige gevinster, som systemerne utvivlsomt kan give. Det kan ingen være tjent med.

Uopmærksomhed er et stadigt stigende problem for trafiksikkerheden. Uanset om man er fodgænger, cyklist eller bilist, sætter man andres og eget liv i fare, når man lader opmærksomheden vandre til mobiltelefonen i stedet for at koncentrere sig om vejen forude. Det bliver nødt til at være lige så socialt uacceptabelt at køre med hovedet nede i skærmen, som det er at køre i påvirket tilstand.

Flere ressourcer

Det bliver et langt og sejt træk, men der er ikke noget valg. En del af vejen derhen skal brolægges af en tilstedeværende politikontrol. I for mange år har ressourcerne til færdselskontrol været for få, og det har utvivlsomt haft sin effekt på trafiksikkerheden. Når oplevelsen af, at der er en reel risiko for at blive stoppet af politiet, mindskes, så ryger respekten for loven og generel ansvarlig opførsel i trafikken også. Det gælder både i forhold til uopmærksomhed, hastighed og alle de andre spilleregler i trafikken, som vi alle må følge.

Det er derfor altafgørende, at man fra politisk side er villig til at afsætte de fornødne midler. Og det samme gælder selvsagt også finansiering af øvrige indsatser, som fx Rådet for Sikker Trafiks vigtige arbejde. Hvis vi skal have færre dræbte og tilskadekomne i trafikken – og det skal vi – må alle træde sammen og bidrage til den fælles opgave. Uanset om man er trafikant, politiker, myndighedsrepræsentant eller noget fjerde.