Stormflod kan lukke metro i op til to år
En kraftig stormflod vil kunne skylle ind over det flade Amager og sætte metroens kontrolcenter (nord og øst for skinnerne på billedet ovenfor) ud af spil i op mod to år.

Foto : Metroselskabet/Dragør Luftfoto

Stormflod kan lukke metro i op til to år

Metroens kontrolcenter på Vestamager ligger meget udsat for en stormflod fra syd. Metroselskabet erkender problemet og vil granske mulige løsninger. Både selskabet og de involverede kommuner peger på en fælles ydre sikring, f.eks. i form af en sluse.
Står man ved den københavnske metros kommandocentral, værksteder og rangerområde ved endestationen på Vestamager, er det ikke svært at forestille sig vandet skylle ind fra sydvest eller syd – eller begge dele.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.