Asfalt med såkaldt støjreducerende slidlag (SRS) er blandt andet blevet udlagt på Motorring 3.
Asfalt med såkaldt støjreducerende slidlag (SRS) er blandt andet blevet udlagt på Motorring 3.

Foto : Wikimedia Commons / EPO

'Stille' asfalt larmer for meget: Flere udsættes for sundhedsfarlig støj

Støjreducerende asfalt virker dårligere, end Vejdirektoratet forventede. Styrelsen er nu blevet pålagt at lave en ny modellering af, hvor mange boliger tæt på statsvejene der oplever støjgener ud over grænseværdien.
Denne artikel er oprindelig bragt i Ingeniøren. Vejdirektoratet er gået i gang med at lave en opdateret støjkortlægning af boligområder, som ligger ud til statslige vejstrækninger. Her bliver flere borgere end ventet ramt af støj på sundhedsfarlige niveauer.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.