Visualisering af den nuværende 'Den Skæve Bane' som supercykelsti langs med jernbanen under Søndre Ringvej-broen.
Visualisering af den nuværende 'Den Skæve Bane' som supercykelsti langs med jernbanen under Søndre Ringvej-broen.

Foto : Silkeborg Kommune

Sådan vil Silkeborg omdanne sine mange banestier til supercykelstier

Der ligger et stort potentiale i at omdanne banestier i Silkeborg Kommune til supercykelstier. Nu har kommunen valgt den første sti, der står til at få den helt store opgradering.
I budgetaftalen for 2019 blev der i Silkeborg Kommune afsat midler til at undersøge, hvordan cykelstinettet i Silkeborg kan kædes bedre sammen for at skabe gode cykelforbindelser med særligt fokus på en sammenkobling af banestierne med Silkeborg Midtby. 
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.