Region Nordjylland: Biogas er mere realistisk end el på regionale ruter

Foto : Nordjyllands Trafikselskab/Region Nordjylland

Region Nordjylland: Biogas er mere realistisk end el på regionale ruter

Nordjyllands Trafikselskab står over for et større udbud af 56 regionale busser, og her ser diesel ud til at blive skiftet ud med biogas. Elbusserne mangler rækkevidde, siger konsulent. 
Inden udgangen af 2024 vil stort set alle regionale busser i region Nordjylland have været i udbud. Der er udsigt til, at nordjyderne får grønnere busser, men de 64 regionale busser bliver i første omgang fossilfri, men ikke emissionsfri. 
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Fakta om de regionale busruter:

Af de 64 busser er 56 af busserne 100 procent finansieret af regionen. Hvad de resterende otte busser angår, er finansieringen delt med Hjørring og Læsø Kommune, 6 med Hjørring og 2 med Læsø. Regionens samlede udgifter til ruterne er 112 mio. kr. (2019-udgifter fremskrevet til 2020 prisniveau uden merudgifter til fossilfri drivmidler). 

NT vurderer, at merudgifterne til busser med biogas ligger på mellem 5 og 10 procent. Det svarer i gennemsnit til en merudgift på godt 8 mio. kr. for de 56 plus 8 busser. Det forventes, at der kan opnås enighed med de to kommuner om at omstille de 8 busser til fossilfrie drivmidler.

Kilde: Region Nordjylland