Rapport fælder hård dom over lademarkedet for elbiler: Ladeoperatørers all inclusive-abonnementer skal forbydes  

16. maj kl. 10:3522
ladestander
Illustration: Christian Grunert Rantorp.
En længe ventet rapport fra konkurrencemyndighederne kalder markedet for opladning af elbiler i Danmark umodent og “ikke specielt velfungerende”.  

Halvandet år efter at arbejdet blev sat i gang er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu klar med sin længe ventede rapport om konkurrencesituationen på markedet for opladning af elbiler. 

I rapporten ‘Konkurrencen på markedet for opladning af elbiler’, som MobilityTech er i besiddelse af, tegnes der et billede af et umodent og ikke “specielt velfungerende marked”.

»Koncentrationen i markedet er således høj, også når den sammenlignes med andre lande, og det er dyrt og besværligt for forbrugerne at vælge mellem forskellige udbydere. Markedet er desuden svært at gennemskue for forbrugerne, som i begrænset omfang afsøger markedet og sjældent skifter udbyder,« lyder det i rapportens indledning.

Styrelsen kommer derfor med en række anbefalinger til, hvordan konkurrencen kan forbedres.

Slut med alt inkluderet

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen går til frontalangreb på et af de store ladeoperatørers kerneprodukter, det såkaldte all inclusive-abonnement. Denne type abonnement, der giver adgang til opladning både hjemme og ude, bør ifølge styrelsen forbydes.  

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det anbefales, at der indføres et midlertidigt forbud mod bundling af ydelser på hjemme- og udeopladning. Ydelser til hjemme- og udeopladning skal således sælges hver for sig, mens prisen på hjemmeopladning ikke må afhænge af, om forbrugeren er kunde hos aktøren på udeopladning og omvendt,« lyder det i rapporten, som har været i høring.

Problemet med denne type produkter, hvor ejeren af en elbil køber et abonnement, hvor der betales for opladning via ladeoperatørens ladeboks i egen carport og på ladeoperatørens offentligt tilgængelige ladepunkter er ifølge rapporten blandt andet, at det bliver nødvendigt for en ladeoperatør at tilbyde et stort offentligt tilgængeligt ladenetværk for at “være attraktiv for de forbrugere, der efterspørger hjemmeopladning og udeopladning”. 

Bundlingen medfører således, at store udbydere kan udnytte sin markedsmagt på udeopladning til at tilbyde et mere attraktivt produkt på hjemmeopladning. Samtidig vil de høje omkostninger, som i dag er forbundet med at skifte operatør, på hjemmeopladning, både virke indlåsende på forbrugeren i forhold til hjemmeopladning og udeopladning, lyder det.

Anbefalingen om et forbud vil ifølge rapporten gøre det lettere at sammenligne priser på tværs af udbydere og lettere at gennemskue, hvad det koster at køre bil. 

»Ved kun at tillade at priserne for opladning af elbiler skal være per kWh, vil markedet i højere grad minde om benzin- og dieselmarkedet. Priserne på markedet vil dermed blive lettere for forbrugerne at forstå, da 81 pct. af el- og hybridbillisterne, og 90 pct. af benzin- og dieselbillisterne synes, at priserne på opladning er sværere at gennemskue end benzin-/dieselpriserne. Et forbud mod bundling af ydelser på hjemme- og udeopladning kan gøre det mindre attraktivt at tilbyde abonnementer, når udbyderne ikke kan anvende deres markedsmagt på udeopladning til at opnå en fordel på markedet for hjemmeopladning,« hedder det i den knap 150 sider lange rapport.

Analysen bygger ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på en række datakilder, herunder dataforespørgsel hos ladeoperatørerne samt forbrugerundersøgelser. 

Der har derudover været afholdt flere møder med en række af markedets aktører og interessenter, og der har været dialog med og erfaringsindsamling fra andre lande, lyder det i rapporten, hvor styrelsen selv kalder “nogle anbefalinger” af sine anbefalinger for “forholdsvis markante”. 

»De vil ved gennemførelse føre til en ændring af den praksis, der kendes flere steder på dagens marked. Konkurrencerådet mener, at disse anbefalinger er nødvendige for at sikre et sundt og velfungerende marked«.

FDM: Tidligt at tale om et decideret forbud

Hos de organisationer, der repræsenterer henholdsvis bilejerne og bilimportørerne, FDM og De Danske Bilimportører, hilses analysen fra konkurrencemyndighederne velkommen.

Hos FDM kalder man det for en “grundig analyse af et marked som er ekstremt komplekst”, og forventningen hos FDM er, at analysen vil kunne blive en såkaldt grundsten i en fremadrettet diskussion om at få et mere velfungerende lademarked i Danmark.

De Danske Bilimportører har overfor styrelsen meddelt sin støtte til samtlige af analysens anbefalinger og fremhæver især anbefalingen om at indføre et forbud mod bundlingprodukter af ydelser på hjemme- og udeopladning, som ganske vist ifølge rapporten skal være midlertidigt.

»Vi deler ønsket om at styrke konkurrencen på dette område. Udover at bidrage til en bedre prisdannelse, mener vi også, at forslaget vil udgøre en væsentlig praktisk forbedring for forbrugerne, ligesom det vil føre til en bedre udnyttelse af den infrastruktur, der er etableret – i mange tilfælde på offentlige arealer med offentlig støtte,« lyder det fra bilimportørerne.

»Vi repræsenterer en række virksomheder, som er meget optagede af at få elbilerne hurtigt ud på vejene, til gavn for den grønne omstilling. Så når rapporten her viser, at markedet er usundt, og nogle forbrugere ser det som værende så uigennemskueligt, at de fravælger elbilerne, så er vi nødt til at reagere,« siger direktør for De Danske Bilimportører Mads Rørvig. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

I FDM deler man til gengæld ikke et ønske om at forbyde den såkaldte bundling af produkterne til hjemme- og udeopladning, Mange forbrugere vælger således helt bevidst, og med åbne øjne, ladeløsninger, hvor der ikke er prisen, men trygheden og produktsammensætningen, der er i centrum, siger chefkonsulent hos FDM Ilyas Dogru. 

For med de produkter vil det ofte stadig være billigere for forbrugeren, når der sammenlignes med at gå fra en benzin- eller dieselbil.

Det er samtidig FDM’s vurdering, at der ikke er opstået en situation i markedet, hvor den dominerende markedsposition udnyttes til at sikre høje priser på hverken det bundlede produkt eller ad hoc-opladningen, siger Ilyas Dogru. 

»Prisen på sidstnævnte er i dag faktisk konkurrencedygtigt. Derfor mener FDM, at det er tidligt at tale om et decideret forbud på et marked, som er i hastig udvikling. Et decideret forbud kan være et meget vidtgående instrument og vil ikke nødvendigvis være en fordel for forbrugerne her og nu,« siger han.

Konkurrencemyndighederne bør i stedet i samarbejde med eksempelvis skattemyndighederne gribe fat om roden af problemet, som ifølge FDM er refusionen af elafgift, skifteomkostningerne og de manglende standardiserede præsentationer af den samlede, månedlige omkostning ved at lade, som det eksempelvis kendes fra mobilabonnementer eller el-aftaler med angivelser af mindstepris i seks måneder.

Lyt Transformator, der gennemgår, hvor uigennemskueligt det for nye elbilejere kan være at finde den optimale opladeløsning:

Remote video URL
Anbefalinger til at styrke konkurrencen på lademarkedet

Se alle anbefalinger her:

1 Anbefalinger om refusion af elafgift, øget prisgennemsigtighed og reducering af skifteomkostninger 

1.1 Anbefaling 1: Regel om reduceret elafgift skal erstatte refusionen af elafgiften. Det anbefales, at det indføres, at husstande, hvor der bor en registreret ejer af en elbil, betaler en reduceret elafgift på alt elforbrug over 4.000 kWh årligt. Der findes i dag en tilsvarende regel for boliger, der er opvarmede med elvarme. 

1.2 Anbefaling 2: Muligheden for refusionen af momsen på elafgiften skal ligestilles med muligheden ved andre ydelser af refusion af elafgift. Det anbefales, at ordningen om refusion af elafgift justeres, så de relativt billigere serviceaftaler kan give refusion for både afgift samt moms på afgiften, sådan som det er tilfældet for de relativt dyrere abonnementsaftaler. Det vil sige, at det indskærpes i reglerne, at muligheden for refusion omfatter både afgiften samt moms på afgiften uanset serviceaftalens pris. Denne anbefaling er kun relevant hvis anbefaling 1 ikke gennemføres. 

1.3 Anbefaling 3: Mulighederne for at sammenligne priser på hjemmeopladningsaftaler skal forbedres. Det anbefales, at der udvikles en standardiseret måde, hvorpå udbyderne kan udregne og præsentere en samlet, månedlig omkostning, som forskellige typer af elbilsejere kan forvente at betale for den tilbudte opladningsløsning. Dette skal gøre det nemmere for forbrugeren at sammenligne priser på tværs af udbydere og løsninger. Denne løsning bør udarbejdes i samarbejde med relevante markedsaktører, herunder repræsentanter for både forbrugere og udbydere på markedet. 

1.4 Anbefaling 4: Bedre mulighed for at beholde sin ladeboks, når der skiftes udbyder af serviceaftaler. Det anbefales, at forbrugere får bedre mulighed for at beholde deres ladeboks, når de skifter udbyder af serviceaftaler. Anbefalingen kan enten implementeres ved, at det reguleres, at forbrugere med funktionsdygtige ladebokse kan medtage disse ved et skift af udbyder, eller ved at branchen selv sikrer, at forbrugerne får bedre mulighed for at medtage funktionsdygtige ladebokse ved skift af udbyder. Det anbefales desuden, at forbrugere, der har lejet en ladeboks, skal have mulighed for at frikøbe deres ladeboks til en rimelig pris, hvis de vil udtræde af en sådan abonnementsaftale. 

2 Anbefalinger til at sikre et samlet ladenetværk 

2.1 Anbefaling 5: Forbud mod bundtling af ydelser på hjemme- og udeopladning. Det anbefales, at der indføres et midlertidigt forbud mod bundling af ydelser på hjemme- og udeopladning. Ydelser til hjemme- og udeopladning skal således sælges hver for sig, mens prisen på hjemmeopladning ikke må afhænge af, om forbrugeren er kunde hos aktøren på udeopladning og omvendt. 

2.2 Anbefaling 6: Der skal være pligt til løbende at stille opdateret information om ladestanderes placering, pris, tilgængelighed og driftsstatus til rådighed. Det anbefales, at alle udbydere af opladning på offentligt tilgængelige ladestandere pålægges at stille opdateret og let tilgængelig information om den enkelte ladestanders placering, pris, tilgængelighed og driftsstatus til rådighed. 

2.3 Anbefaling 7: Det skal altid være muligt at betale med betalingskort på offentligt tilgængelige ladestandere. Det anbefales, at § 7 i lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport ændres således, at undtagelsen i § 7, stk. 2 forsvinder. Det medfører, at alle offentligt tilgængelige ladepunkter, der er beliggende på et offentligt areal eller har modtaget offentligt tilskud, skal acceptere betaling via en betalingskortlæser, uanset om deres effekt er over eller under 50 kW. 

3 Anbefalinger til at sikre hensyn til konkurrencen ved offentlige udbud 

3.1 Anbefaling 8: Der skal være mindst to forskellige udbydere i hvert lokalområde. Det anbefales, at kommunerne ved hjælp af deres udbud sikrer, at der er en velfungerende lokal konkurrence. Dette kan fx sikres ved, at der er ladestandere fra mindst to forskellige udbydere i hvert lokalområde. Det anbefales således, at kommunerne i deres udbud sikrer en velfungerende konkurrence fremfor at prisregulere. 

3.2 Anbefaling 9: Fremover skal mindst to ladeoperatører tilbydes mulighed for at opsætte ladestandere på samme rasteplads langs motorvejene. Det anbefales, at der ved udbud om koncessionsaftaler i forbindelse med tildeling af retten til at opsætte ladestandere langs det statslige vejnet tages højde for den efterfølgende konkurrence, således at mindst to forskellige ladeoperatører skal have mulighed for at sælge opladning ved samme rasteplads.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

22 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
18
16. maj kl. 23:40

Jeg skulle lade et sted i Jylland hvor jeg ikke kommer så tit her i weekenden Ladeoperatøren her var Spirii og tilsyneladende var det ret nemt at tilmelde sig med en app og tilknytte et kreditkort. Vanen tro kunne man ikke rigtig se hvad prisen var førend alt var gennemført. 9,50 kr/kWh og endda en max ladestrøm på 10A - det på et tidspunkt hvor prisen lå omkring 80 øre/kWh alt inkl.. Jeg stoppede efter 1 kWh og kørte til Tesla supercharger dagen efter hvor prisen pt åbenbart er ca 3,50 kr/kWh men hvor man trods alt lader med 125 kW. Jeg glæder mig til at der kommer lidt mere styr på det kaos dér for det er jo irriterende at have valget imellem at blive flået af den lokale udbyder eller spilde 1/2 time på en supercharger, når man bare kunne have ladet bilen op natten over

19
17. maj kl. 17:26

Vanen tro kunne man ikke rigtig se hvad prisen var førend alt var gennemført. 9,50 kr/kWh

Kunnne man ikke se det i Spirii's app? Når jeg ser i deres app er det da tydeligt, hvad prisen er - allerede før en tilslutning. Faktisk endda før man kører hen til ladestanderen. Hvad var problemet i dit tilfælde?

21
18. maj kl. 08:39

jo selvfølgelig kunne man det men først når man har downloaded app'en, registreret sig som bruger og afleveret sine kreditkort oplysninger. Det er efter min mening alt for meget besvær for så at finde ud af at prisen på en kWh er skruet op til et absurd niveau bare fordi der ikke er et alternativ lige dér. De markedsvilkår for elbillister øger ikke incitamentet til den grønne omstilling som jo er en nødvendighed. Forrsten var p pladen på kroen designet til ca 50-100 biler. Der var 2 ladepladser med hver 6kW udtag.

14
16. maj kl. 16:33

Omvendt Robin Hood.

Det er fjollet at lade de første 4000kWh trække afgift, for derefter at stoppe. Det gør at fattige har incitament til at spare på strømmen, mens rige ikke har. Det er den forkerte vej rundt.

Vi skal væk fra at afgift afhænger af om man fortjener strømmen eller ej. Afgiften skal enten væk, være fast pr kWh, eller afhænge af forureningen fra produktionen. Eftersom produktionen er blevet tæt på CO2-fri og kun bliver endnu grønnere med tiden, så er den lette løsning at droppe afgiften.

12
16. maj kl. 15:56

Skiltning med priser

Det bør også anbefales at ladestandere tydeligt skilter med den pris det koster pr. kWh når man betale med kreditkort. Uno-X gør det fornemt i dag.

20
17. maj kl. 17:28

Uno-X gør det fornemt i dag.

Ja, men et af deres skilte ved hver kantstenslader kan nok virke dominerende i bybilledet.

22
19. maj kl. 11:40

Ja, men et af deres skilte ved hver kantstenslader kan nok virke dominerende i bybilledet.

Det kunne gøres ved, at alle ladeselskaber forpligtes til løbende (hver gang noget ændres) at sende information om ladestanderes placering og pris til en central server, hvor data kan hentes af apps og websider, sådan at man, når man har brug for strøm, kan se alle standere i nærheden med markeret firma, ladeeffekt, og pris. Det fylder ikke i bybilledet.

4
16. maj kl. 13:30

Lyder fornuftigt - stort set. Men! - anbefaling 1: hvorfor først ved et forbrug over 4.000kWh - hvad så med den husstand, der i forvejen formår at have et lavt forbrug excl. EV-opladning ? Eksempel - hustanden forbruger 2.500kWh/år - denne vil så først få gavn af en reduktion i el-afgift når der er tanket 1.500kWh på bilen, svarende til de første 8-10.000 kørte km (på hjemme-opladet strøm). Den anbefaling må vist gentænkes...?

10
16. maj kl. 15:09

Eksempel - hustanden forbruger 2.500kWh/år - denne vil så først få gavn af en reduktion i el-afgift når der er tanket 1.500kWh på bilen, svarende til de første 8-10.000 kørte km (på hjemme-opladet strøm).

Os med varmepumpe har samme problem. Og dem med solceller.

Jeg har elbil men kan ikke bruge den nuværende ordning da jeg også har varmepumpe. Det er håbløst. Hvorfor ikke bare afskaffe burokratiet og sætte alle på samme ordning? Helst at elafgiften permanent er på EU minimum men ellers at alle automatisk får rabat ved forbrug over 4000 kWh/år. Og væk med den gamle elbilordning, der på uretfærdig vis alligevel ikke kan udnyttes af alle.

Det løser i øvrigt i praksis også problematikken omkring bundling. Uden afgiftsrefusion er der slet ikke nogen pointe i at betale Clever eller Eon for hjemmeladning.

7
16. maj kl. 14:19

anbefaling 1: hvorfor først ved et forbrug over 4.000kWh

Dette er jo historie. De 4.000 kommer fra el-varme tilbage i 1970'erne. Det går nok hen og bliver til en politisk mærkesag! Hvilken politiker vil/tør foreslå at nedsætte grænsen fra 4.000 til 3.000 kWh/år?

Hvis vi er mange der skal skifte til mere el, så er det nok her der er grønne point at få. Men skattekassen får mindre.

11
16. maj kl. 15:10

Dette er jo historie. De 4.000 kommer fra el-varme tilbage i 1970'erne. Det går nok hen og bliver til en politisk mærkesag! Hvilken politiker vil/tør foreslå at nedsætte grænsen fra 4.000 til 3.000 kWh/år?

En dansk gennemsnitsfamilie bruger 4500KWh om året. Men det er klart, at bliver man så pensionist eller lign, så ligger forbruget lavere.

Omvendt, så er den løsning bare SÅ meget mere simpel at administrere. Lige nu er det jo fx sådan at os med solceller ikke kan få refusion, fordi en af Skats hjerneblødninger siger, at man jo så kan riskere at få noget afgift retur, som man ikke har betalt og senest har de fundet på det med at man ikke kan få refunderet moms som man har betalt af den afgift man skal have retur, hvis ikke det er samme firma der har opkrævet momsen. Så Skat lægger hele tiden fælder for ordningen og kæmper dermed mod den grønne omstilling. Så jeg tænker, at varmepumpeordningen vil gøre det hele meget mere simpelt. Men ok - selvom den har eksisteret i mange år, så kan det jo godt være Skat kan finde et eller andet mystisk de kan ødelægge ordningen med :-D

5
16. maj kl. 13:55

Det er med udgangspunktet i at man ikke vil fortsætte den nuværende ordning med reduceret elafgift for alle i første halvår 2023 - det vil naturligvis være den bedre ordning for de fleste, eftersom hele forbruget er på reduceret elafgift (0,8 øre/kWh som er EU minimum)

2
16. maj kl. 13:12

Synes det ser Ok ud.

Men hvorfor tales der om serviceaftaler på hjemmeladebokse? Fremover vil boksen vel bare noget man får sin elektriker til at montere, der er jo ikke længere incitament til at boksen har noget med køb af strøm at gøre.

8
16. maj kl. 14:28

Men hvorfor tales der om serviceaftaler på hjemmeladebokse?

Serviceaftalen dækker bl.a. ( her fra Clever Box) • fejlfinding, • udbedring af funktionsfejl og driftsstop, herunder reparation, udskiftning af komponenter eller hele eller dele af Ladeudstyret, hvis nødvendigt, • softwareopdatering, • fjernovervågning af Ladeudstyret

Ud over det er der fjernadgang via app.

16
16. maj kl. 21:35

Serviceaftalen dækker bl.a. ( her fra Clever Box) • fejlfinding, • udbedring af funktionsfejl og driftsstop, herunder reparation, udskiftning af komponenter eller hele eller dele af Ladeudstyret, hvis nødvendigt, • softwareopdatering, • fjernovervågning af Ladeudstyret

Ud over det er der fjernadgang via app.

uden abonnement ef def sjovt nok ikke brug for hverken, service, reparation, eller lignende på en gængs ladeboks, de får også software opdateringer, og man kan selv fjernstyre og overvåge boksen, det er rent en markerings ting det der, for Clever tager sig godt betalt for def.

13
16. maj kl. 16:28

Ja puha, tænk på alle de ting som kan gå galt. Derfor har jeg også serviceaftale på min støvsuger og min emhætte og alle mine lamper.

15
16. maj kl. 17:35

Du betaler også for 'IoT' - din app-adgang til ladeboksen.

Mange har da også en 'serviceaftale' til deres bil. Desuden skal man efter få år betale for adgang via app til bilen samt for opdatering af kort mm.

17
16. maj kl. 21:40

Du betaler også for 'IoT' - din app-adgang til ladeboksen.

Mange har da også en 'serviceaftale' til deres bil. Desuden skal man efter få år betale for adgang via app til bilen samt for opdatering af kort mm

IoT adgang har stort set alle bokse uden at man har et abonnement...

service aftaler på biler er der sjældent en god forretning i

1
16. maj kl. 11:26

Ser meget fornuftigt ud.

Nogen som kan hjælpe mig med anbefaling 7, hvad er offentlige arealer? Er det kun rastepladser, kommune parkering m.m., eller gælder det også parkering ved f.eks. McDonalds eller indkøbscentre?

3
16. maj kl. 13:27

Jeg studsede også over anbefaling 7.

De fleste ladestandere er ikke forberedt til kortbetaling og vil derfor skulle udskiftes for at kunne tage kort.

Det vil nok give mere mening også at tillade betaling med Mobile Pay, Apple Pay eller lignende. Så kan det klares med en softwareopdatering og et QR klistermærke.

Den referede lov kan i øvrigt findes i kapitel 4 her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/412

6
16. maj kl. 13:59

De fleste ladestandere er ikke forberedt til kortbetaling og vil derfor skulle udskiftes for at kunne tage kort.

Jeg bruger også stadig kort, men kender flere der har brugt deres mobil til alt i flere år nu. så er vi ikke blot snart tvunget til en app?

9
16. maj kl. 14:32

De fleste ladestandere er ikke forberedt til kortbetaling og vil derfor skulle udskiftes for at kunne tage kort.

De skal ikke nødvendigvis udskiftes - blot opdateres. Der er ikke langt fra en RF-id TAG som bruges i dag til et trådløst ur, trådløst visa kort eller trådløst master card.

  • En simpel kort registrering og en regning sendes til kortudsteder/kortholder.
  • Er kortet registreret som stjålet, spærres det efter den første opladning.

Som kunde eller turist vil jeg gerne kunne betale med kreditkort således at jeg ikke skal have 4-7 forskellige brikker.