Raptoren kan foretage næsten de samme målinger af vejes bæreevne som et faldlod, og den kan gøre det med 80 kilometer i timen.
Raptoren kan foretage næsten de samme målinger af vejes bæreevne som et faldlod, og den kan gøre det med 80 kilometer i timen.

Foto : Dynatest

Ny laserlastbil skal gøre bæreevnemålinger af veje mere udbredte

Virksomheden Dynatest har i et samarbejde med DTU udviklet en lastbil, der kan måle vejstrækningers bæreevne selv ved høj fart.
Den deler navn med et lynhurtigt fortidsdyr, og der er da også fart over feltet, når lastbilen fra virksomheden Dynatest lægger fra land og undersøger potentielt nedslidte veje. I samarbejde med DTU har Dynatest efter syv års færdigudviklet laserlastbilen Raptor, som med lasere i bunden kan måle vejenes bæreevne. Vel at mærke med 80 kilometer i timen.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Nævnte firmaer

Fakta om bæreevnemålinger:
  • Man kan ikke altid se, om en vej er nedslidt, blot ved at studere overfladen. Da veje består af mange lag, der alle skal være i god stand, for at bæreevnen er stærk nok, må man undersøge bæreevnen, typisk med et faldlod, som er en tung stolpe, man slår mod asfalten, mens nogle sensorer registrerer, hvor mange millimeter nedslaget får vejen til at synke. Jo dybere vejen synker, jo mere nedslidt er strækningen.
  • En udfordring med denne metode er, at man kun kan undersøge få kvadratmeter vejstrækning ad gangen, hvorfor man må stoppe al trafik ved hver måling.

Kilde: DTU.