Nu bliver der holdt øje med de gamle dieselhakkere i byen: Teknologien kan selv skelne mellem vare- og personbiler

Foto : jevanto_productions/Bigstock

Nu bliver der holdt øje med de gamle dieselhakkere i byen: Teknologien kan selv skelne mellem vare- og personbiler

Såkaldte ANPR-kameraer er monteret, testet og klar til digital håndhævelse af miljøzonerne i de større byer i Danmark. Kameraerne kan både kontrollere bilernes nummerplader, og samtidig vurdere, om det er en person- eller varebil, fortæller Sund & Bælt.
Miljøzoner i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus har eksisteret i årevis, men indtil nu har den fysiske håndhævelse været varetaget af politiet.  Zonerne udvides nu til også at omfatte varebiler, og derfor skal kameraer være med til at sørge for, at kravene til de dieseldrevne tunge køretøjers og varebilers udledning af partikler bliver overholdt.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Prøv MobilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Fakta om miljøzoner:
  • Folketinget vedtog den 7. maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i miljøzonerne.

  • Reglerne træder i kraft 1. juli 2020

  • Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne køretøjer ikke har adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter.

  • Lovforslaget har også til formål at lette de administrative byrder for erhvervslivet. De fysiske miljøzonemærker erstattes med et digitalt håndhævelsessystem.

Fakta om ANPR og overvågning:

Det fremgår af lov om miljøbeskyttelse og lov om Sund og Bælt Holding A/S, at ANPR-systemet automatisk vil sløre eventuelle billeder af chaufføren eller passagerer, som måtte være kommet med på billedet af køretøjets nummerplade. Det vil ikke være muligt at genskabe et evt. billede af fører eller passagerer.

Nummerpladegenkendelsessystemet er automatiseret på en sådan måde, så billederne af de danske køretøjer, som overholder kravene, slettes umiddelbart efter, at aflæsningen af nummerpladen er sket.

Billederne af udenlandske køretøjer slettes, når der vished om, at bilisten overholder reglerne, hvilket forventes at kunne ske inden for 10 dage.

Hvis billedet ikke er godt nok til, at systemet kan genkende nummerpladen automatisk, vil selskabet skulle foretage en manuel behandling. I den forbindelse vil billederne blive slettet inden for en periode på op til 60 dage, og snarest muligt efter at man har konstateret, at køretøjet overholder kravene.

Når den automatiske aflæsning af nummerpladen eller den manuelle behandling af billederne viser, at kravene til at køre i zonen ikke er overholdt, kan selskabet opbevare billederne, indtil den pågældende har betalt bøden, eller indtil der er truffet afgørelse i en eventuel klage.

KildeDigital håndhævelse af miljøzoner og ændring af trinkrav for lastbiler og busser