Nordjyske trafikplanlæggere: Ikke behov for ny undersøgelse af parallel tunnel

11. juni 2021 kl. 08:005
Egholm
En strand på øen Egholm nær Aalborg. Illustration: GesturGis/Bigstock.
Lav intern rente eller ej, så er der ingen grund til at undersøge et muligt parallelt tunnelrør ved den eksisterende Limfjordsforbindelse, lyder det fra en gruppe af nordjyske trafikplanlæggere, der mener, det er på høje tid, at Egholmlinjen etableres.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.
Læs hele artiklen

MobilityTech er målrettet professionelle, der arbejder med transport- og trafikløsninger.

Få 3 ugers gratis prøveabonnement. Betalingskort er ikke påkrævet, og du bliver ikke flyttet til et betalt abonnement efterfølgende.

Du kan også få tilsendt et tilbud til dig.

Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til MobilityTech
Alt indhold på MobilityTech er åbent for dig, så du kan nyde det fra din computer, tablet eller mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Nyheder, interviews, tendenshistorier og meget mere, leveret til din indbakke.
Adgang til andre medier
Hver måned får du 6 klip, som kan bruges til permanent at låse op for indhold på vores andre medier.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre professionelle.
5 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
18. juni 2021 kl. 11:51

Svend Tøfting m.fl., en passende opgradering af den nuværende E45 motorvej er naturligvis en mulighed. Omfanget skal naturligvis bestemmes nøjere men den er uden for enhver tvivl bå bedre og billigere. I udtaler "Bunden ved den eksisterende tunnel er meget blød, så du kan ikke anlægge en ny tunnel helt op ad den eksisterende, da man gerne skal undgå, at den eksisterende ikke skrider mere, end den allerede gør." Kære venne, I ved alle ganske udmærket, at det er løsagtig om gang med sandheden. En international ekspertgruppe har jo sammen med Vejdirektoratet nøje undersøgt forholdene og konkluderer, at tunnelen har det fint. Sætningsproblemerne er minimale og vedrører udelukkende den nordlige ende af tunnelen. Den opspænding, der blev foretaget for nogle år siden, virker som den skal. Et ekstra tunnel (eller tunnelrør) bør selvfølgelig lægges tættest muligt øst for den eksisterende, så der er mulighed for fleksibel overledning af motorvejssporene ind til rørene. Det skal her understreges, at den sydlige del af tunnelen er funderet direkte på det faste kridtunderlag i land og næsten ned til midten, så der vil ikke være problemer med at lægge mundingen helt tæt op ad den eksisterende. Mod nord kan der fint skabes mere afstand til den eksisterende tunnel. I udtaler videre "Den store hovedpine er dog tilkørselsforholdene omkring den eksisterende tunnel, hvor de allerede i dag er voldsomt komplicerede med til og frakørsler meget tæt på tunnelen, hvilket også er medvirkende til de mange ulykker, vi allerede har i dag. " Ja, men det er da omvendt en god grund til at disse gamle synder skal fjernes. Naturligvis vil det koste noget men det er jo småpenge i den sammenligning. Det er et tunnelanlæg, der repræsenterer den lang overvejende omkostning. En tunnel ved Egholm koster i flg. Vejdireltoratet 2,8 mia. kr. så vi kan roligt antage, at en østlig tunnel vil koste det samme. Sagen er imidlertid, at politikerne har bestemt, at sammenligningen ikke skal laves. Jeres postulat "Vi har vurderet alle mulige løsninger i de her VVM’er, men vi får altid en faktor tre forskel på en eventuel ekstra tunnelen og en vestlig løsning." refererer jo som nævnt til forældede beregninger, som det altså er meget utidigt at trække frem. Vi kan kun bygge på den dokumentation, som Vejdirektoratet har oplyst om anlægsomkostningerne, og de viser at alle omkostninger til opgradering af E45 mageligt kan rummes inden for, hvad en vestmotorvej vil koste. Der vil rigeligt være plads til ændring af Kridtsvinget, udskiftning af visse broer, sporudvidelser, en tilslutning til City Syd og en motortrafikvej nord for Bouet til Vadum og Åbybro. I indikere samtidigt, at beregning af tidsgevinsterne og økonomien i disse vil tale til ugunst for en østlig opgradering, men det er ren spekulation, eftersom den nye landstrafikmodel ikke er gennemregnet for denne mulighed. Lad mig afslutningsvis pointere: I går ind for en uhyrlig løsning, hvor der ud over en sænketunnel skal bygges to lange lavbroer, to motorvejskryds, 5 tilslutningsanlæg, 28 vejbroer (VDs egen optælling!, jeg gentager otteogtyve vejbroer!), 10 faunabroer/vandløbspassager, to forlægninger af åer samt støjværn. Vejen skal mange steder hæves flere meter over arealet, hvilket gør støjen ekstra udbredt og næsten umulig at skærme forsvarligt. Jeg gentager: hvordan i alverden kan I med jeres baggrund overhovet forsvare det? Det er som om I har ”sat kikkerten for det blinde øje”!

4
17. juni 2021 kl. 16:41

Det er muligt, at du og andre har været med til at undersøge forskellige linjeføringer, men har datagrundlaget været gode nok? Landstrafikmodellen har i det mindste ikke været det. Sagens kerne er nemlig, at trængselsproblemet ved E45 tunnelen højst bliver fjernet i få år efter en Egholmmotorvej er anlagt. Den nye LTM viser, hvordan behovet ved den fjordkrydsende trafik nu og frem over langt overvejende skal tilgodese ansatte i nord, der skal til og fra arbejde i de store virksomheder, institutioner, skoler, osv. i Aalborg C og Ø. Det blev faktisk allerede slået fast med den såkaldte konsolideringsrapport fra 2017 og forvaltningerne hos regionen og kommunen har også vidst det i mindst 15 år. Det er derfor rent trafikalt helt hovedløst at pege på en omfartsvej. Synes I virkelig, at I kan forsvare det som god planlægning, når man sigter på en 50-60 årig horisont og ikke opnår en nævneværdig samfundsøkonomisk rentabilitet? Det er jo helt ude af proportioner.

2
16. juni 2021 kl. 13:35

*"Den samfundsmæssige forrentning af en Egholmlinje har i alle de foretagne undersøgelser været 3-4 gange større end en parallel tunnel, og der er siden den seneste beregning i 2014 ikke nye forhold, der vil ændre på dette" siger trafikplanlægger Svend Tøfting. *

Her kunne man argumentere for følgende:

At man i dag bruger en anden trafikberegningsmodel end man gjorde i 2014

At man så sent som i sidste uge kunne læse på Nordjyske.dk at den nye Egnsplanvej til Nyt Aalborg Universitetshospital nu skal udvides pga. at trafikberegningerne har vist sig ikke at holde stik og kapaciteten er brugt op - vel at mærke inden det nye hospital overhovedet er i drift.

At støjbelasningstallet SBT ikke indgik som en forrentningsmæssig faktor i 2014

At Aalborg Kommune siden 2014 har etableret adskillige nye boligområder direkte op ad linjeføringen for motorvejen, hvor flere tusinde borgere vil udsat for sundhedsskadelig støj fra Egholmforbindelsen

At der i 2014 ikke eksisterende planer om anlæggelsen af et nyt boligområde til 8.000 nye borgere i Nørresundby på Stigsborg Havnefront lige ved siden af Limfjordstunnelen

At man i 2014 ikke tog højde for at linjeføringen og tilkørselsvejene til Egholmforbindelsen gik igennem deponier med asbestholdigt affald

At der igen blev sat Danmarksrekord i indsigelser mod Egholmforbindelsen og modstanden aldrig har været større og er støt voksende

At aalborgenserne ønsker en 3. Limfjordsforbindelse - men ikke en vestlig 3. Limfjordsforbindelse gennem rekreative områder, klods op ad boligområder, direkte gennem sårbare drikkevandsområder osv.

Derudover udtaler Svend Tøfting og gruppen af trafikplanlæggere:

"Og så giver en vestlig løsning desuden mulighed for at flytte den langsigtede udvikling mod vest omkring Svendstrup/City Syd, Nibe og i Vadum/lufthavnsområdet samt Jammerbugt. En motorvej over Egholm vil også sikre mod sammenbrud i den fjordkrydsende trafik"

Her vil jeg tillade mig at spørge:

Hvordan vil en Egholmforbindelse kunne bidrage til den langsigtede udvikling omkring Svenstrup/City Syd og Nibe, i højere grad end en løsning med en paralleltunnel, hvor der alligevel skal etableres forbindelse fra E45 til City Syd/ Hobrovej? Det giver præcis det samme udfald.

Hvorfor mener I at udviklingen i Jammerbugt vil være betinget af hvorvidt en fjordkrydsning etableres 4 km vest for Aalborg C eller 3 km øst for Aalborg C. Det siger sig selv at betydningen vil være yderst begrænset, sålænge man kan krydse fjorden. Og hvilken udvikling er det præcis I forudser? Og hvorfor skal borgerne i Dall, Drastrup, Skalborg, Sofiendal Enge, Hasseris Enge, Gammel Hasseris, Mølholm, Egholm, Lindholm og Hvorupgård betale prisen for en eller anden ukonkret udvikling i en kommue med blot 38.000 indbyggere? For ikke at tale om de Aalborgensere der ikke længere vil kunne benytte Egholm som rekreativt område, og for slet ikke at tale om resten af Danmark som skal være med til at finansiere et yderst omkostningstungt projekt som giver en samfundsmæssig gevinst på ca. 0 kr. pr. investeret offentlig krone? Hvorfor?

Ja, en Egholmforbindelse har været drøftet og undersøgt siden 1958 - Og projektet er stadigvæk ikke hverken anlagt eller blot politisk vedtaget. Siger det jer mon noget Svend Tøfting og co.?

Måske skal det betragtes som et lille men indiskret vink med en vognstang om at der er tale om en uhensigtsmæssig linjeføring med alt for mange negative konsekvenser ift. de positive. Det tror jeg også godt selv I kan se en stille nattetime, hvor I overvejer fremtiden...

3
17. juni 2021 kl. 16:25

Helt rigtige betragtninger fra ende til anden.

1
16. juni 2021 kl. 11:07

Som absolut lægmand inden for dette felt undrer det mig, at der ikke bliver diskuteret andre løsninger f.eks. Egholm-tunnel? Eller ny vejbro ved siden af jernbanebroen?

Og er det ikke sådan, at mere vejbyggeri, uanset om det er tunnel eller bro, bare vil resultere i mere trafik?

Diskussionen p.t. synes mig mere som et valg mellem let beregnelig samfundsøkonomi og svært beregnelig natur og rekreativ værdi.

Jeg tager nok fejl. Lægmanden vil derfor se med glæde på evt. hjælp til at besvare disse spørgsmål.