Movia vil undersøge mulighederne for at indsætte førerløse BRT-busser fra Malmparken st. til erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup, siger plandirektør Per Gellert.
Movia vil undersøge mulighederne for at indsætte førerløse BRT-busser fra Malmparken st. til erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup, siger plandirektør Per Gellert.

Foto : Movia

Movia: Automatisering skal gøre BRT-bussen rentabel

Det første førerløse BRT-buskoncept i Danmark kan være på vej, hvis det står til Movia og Ballerup Kommune. BRT-projekterne er sjældne i Danmark, men det kan førerløs teknologi være med til at ændre på, mener Movias plandirektør Per Gellert.
Den bliver kaldt en letbane på gummihjul i Aalborg, hvor en 12 kilometer lang BRT-strækning ventes at åbne i 2023. Bussen med egen busbane er da også en sjælden fugl i Danmark, hvor metroer og letbaner har været vejen at gå i de store byer.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Fakta om Bus Rapid Transit

BRT er en fælles betegnelse for et højklasset, busbaseret transportsystem med et meget højt serviceniveau. Med BRT systemer kan der opnås energi- og passagereffektive løsninger, der øger kapaciteten i den kollektive trafik og reducerer trængsel på vejene samt fremmer en bæredygtig grøn transport.

Det mest centrale element i oprettelsen af BRT er det særlige tracé til bussen, der sikrer, at busserne ikke påvirkes af de trængselsproblemer, der forårsages af biltrafikken. Derudover består BRT af en række andre elementer, der samlet bidrager til at skabe det høje serviceniveau.

De væsentligste elementer i BRT systemer er følgende:

- Særligt bustracé.

- Højklassede stoppesteder.

- Selvstændig identitet og integration i bymiljø.

- Stor kapacitet og høj frekvens.

- Høj rejsehastighed og regularitet.

Formålet med BRT er i mange henseender at give passagererne opfattelsen af, at de kører med et andet transportmiddel end en almindelig bus. I den forbindelse er det væsentligt, at stop-pestederne indrettes med et højere serviceniveau og bedre tilgængelighed end traditionelle bus-stop.

Kilde: Vejregler