Minister: Prisen for BRT-busser på lokalbane kan løbe op i en milliard kroner
Ifølge Transport- og Boligministeriet er der gode erfaringer med BRT-busser i udlandet. Blandt andet bruges de i Malmø. Ministeriet undersøger sammen med Region Sjælland, om BRT-busser kan erstatte jernbanen mellem Køge, Faxe Ladeplads og Rødvig.

Foto : Nobina

Minister: Prisen for BRT-busser på lokalbane kan løbe op i en milliard kroner

En sporrenovering på Østbanen kan koste op til 660 mio. kr. Men at skifte skinnerne ud med gummihjul kan være en endnu dyrere løsning, skriver ministeren i et folketingssvar.

De nedslidte skinner på Østbanen kan meget vel blive skiftet ud, hvis der er penge at spare på at bygge den nedslidte bane om til en BRT-strækning for de hurtige, og måske i fremtiden også selvkørende, busser.

Derfor undersøger Region Sjælland og Transportministeriet nu, om en potentielt billigere drift af BRT-busser på strækningen sammenlignet med jernbanedrift kan være med til at dække anlægsudgifterne ved at bygge veje frem for nye skinner.

Men som sn.dk skriver, kan regningen for at indføre BRT blive væsentligt større, end hvad det vil koste at renovere sporene.

Det skyldes ifølge de beregninger, konsulenthuset Cowi har foretaget for trafikselskabet Movia, og som mediet har fået aktindsigt i, at en BRT-bane vil blive bredere, end Transportministeriet og Vejdirektoratet har forventet. Derfor kan regningen svinge mellem cirka 600 mio. kr. og cirka 975 mio. kr. 

I et folketingssvar bekræfter transportminister Benny Engelbrecht (S), at der var lagt forskellige forudsætninger til grund i de to undersøgelser.

»Det drejede sig blandt andet om vejbredde, mængden af autoværn, antallet af krydsningsstationer og hvor avanceret signalanlæg, der skal være ved krydsninger af banen (lyskryds eller et særligt signalsystem). Vejbredden udgør den største prisforskel i anlægsoverslagene. Disse forhold indgår som nævnt i den igangsatte analyse af en grøn BRT-løsning,« skriver ministeren.

Endelig undersøgelse klar "før sommerferien"

Når regionen og ministeriet er særligt interesseret i BRT, skyldes det en forhåbning om, at der for samfundet er penge at spare i fremtiden ved at køre elbusser uden en chauffør bag rattet. Med den antagelse bliver det i de indledende undersøgelser overordnet skønnet, at man årligt vil kunne spare 70 procent af driftsomkostningerne, hvilket ifølge transportministeren “alt andet lige vil give en mindreudgift på 28 mio. kr. årligt, som eksempelvis kunne anvendes til at øge frekvensen uden for myldretiden”. 

Men en lang række spørgsmål vedrørende bl.a. hastighed, sikkerhed og frekvens udestår ifølge ministeren, og de vil alle indgå i den endelige undersøgelse, som udføres af Vejdirektoratet, og som altså forløber frem til sommeren 2020.

Undersøgelsen supplerer den igangværende undersøgelse af en sporrenovering af Østbanen, og også den undersøgelse vil efter sigende være færdig før sommerferien.

Vejdirektoratets undersøgelse af en BRT-løsning på Østbanen er budgetteret til at koste op til 3 mio. kr. Udgiften deles mellem Transportministeriet og Region Sjælland, skriver regionen i et mødereferat.