Mikromobilitet kan få flere i letbanen

Velfungerende mikromobilitetsservices kan få flere til at benytte letbanen i deres hverdagstransport til arbejde. Det kræver imidlertid, at kommuner, transportselskaber og virksomheder samarbejder om at skabe de rette betingelser, skriver Anette Jerup Jørgensen, trafiksociologisk rådgiver hos Via Trafik Rådgivning.
Når Hovedstadens Letbane åbner i 2025, bliver Hovedstaden bundet sammen på en ny måde, og den kollektive trafikbetjening ved erhvervsområderne langs Ring 3 forbedres markant. Letbanen har et potentiale til at kunne ændre transportvaner til og fra de store erhvervsområder tæt på de kommende letbanestationer.
Få fuld adgang til MobilityTech?
MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.