Mangedobling af CO2-pris skal gøre trafikken grønnere

Foto : oraziopuccio/Bigstock

Mangedobling af CO2-pris skal gøre trafikken grønnere

I Sverige koster det 4.900 kr. at udlede et ton CO2, når man regner på samfundsøkonomiske omkostninger af ny infrastruktur. I Danmark koster det højst 427 kr.
Sandhedens time nærmer sig for det flertal i Folketinget, som i december stemte for Klimaloven og ambitionen om i 2030 at have reduceret den danske CO2-udledning med 70 procent i forhold til 1990. I løbet af de kommende måneder vil regeringen nemlig fremlægge sin klimahandlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde sektorstrategier og indikatorer for en række væsentlige sektorer såsom energi, landbrug, byggeri, industri og transport.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.