Kritiserer fokus på biltrafik: Politiet overfortolker sin rolle

Foto : Kvitka.Nastroyu/Bigstock

Kritiserer fokus på biltrafik: Politiet overfortolker sin rolle

Det er ikke politiets opgave at sikre bilernes fremkommelighed i byerne, mener trafikforskere, som kritiserer Københavns Politi for at afvise hastighedsreducerende tiltag i hovedstaden.
Endnu et hastighedsreducerende initiativ er blevet skudt ned af Københavns Politi.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Færdselsloven om vejanlæg:

§ 100. Afgørelse om udførelse af vejanlæg, der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, herunder om anlæg af parkeringspladser og holdepladser for busser, træffes af vejmyndigheden med samtykke fra politiet.

Stk. 2. Såfremt der opstår uenighed mellem de myndigheder, der er nævnt i stk. 1, afgøres sagen af transport-, bygnings- og boligministeren.