Københavns Kommune: Politiet risikerer at forpurre vores klimaplaner

Foto : Kim Matthäi Leland

Københavns Kommune: Politiet risikerer at forpurre vores klimaplaner

Politiet skal fratages vetoret i sager om ombygning af vej- og byrum, mener Københavns Kommune. Minister har lovet at se på sagen, men det vil kræve en “mere dybdegående undersøgelse”, før ministeriet kan tage endelig stilling, lyder det.
For at nå i mål med sine klimaambitioner vil København i den kommende tid tage stilling til, hvordan kommunen vil forsøge at fremme de såkaldt grønne transportformer som kollektiv transport, cykel og gang i byen. 
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.