Scannerbilerne kørte rundt i de københavnske gader, og sendte information til de gående p-vagter på gaden, om biler der holdt parkeret uden betaling.
Scannerbilerne kørte rundt i de københavnske gader, og sendte information til de gående p-vagter på gaden, om biler der holdt parkeret uden betaling.

Foto : Københavns Kommune

København dropper P-scannerbiler: Teknologien er for ringe

Center for Parkering i Københavns Kommune parkerer nu permanent sine tre scannerbiler, som de seneste knap to år har været en del af den digitale parkeringskontrol i Københavns Kommune. Teknologien er for dyr, og effekten er udeblevet. Håndholdte scannere har i stedet vist sig effektive.

Denne artikel er oprindeligt bragt på Version2.

Center for Parkering har tre scannerbiler, som i de seneste knap to år har været en del af den digitale parkeringskontrol i Københavns Kommune, men som ikke har haft den forventede effekt. Samtidig er en stor del af de øvrige parkeringsbiler også afskaffet, og p-vagterne er i stedet blevet udstyret med cykler.

Scannerbilerne kørte rundt i de københavnske gader, og sendte information til de gående p-vagter på gaden, om biler der holdt parkeret uden betaling.

Allerede tilbage i februar kunne Version2 fortælle om kommunens udfordringer med scannerbilerne. I store dele af 2017 var de tre scannerbiler parkeret i garage, fordi de simpelthen scannede for mange nummerplader, til at backoffice-databasen - Parking Rights Service (PRS) - kunne følge med. Databasen havde slet ikke havde kapacitet til at besvare de mange efterspørgsler fra de tre scannerbiler.

Men selvom kommunen fik styr på backoffice-databasen, så stoppede problemerne ikke for scannerteknologien i bilerne. Det fik kommunen til at overveje bilernes fremtid.

Umoden teknologi

Imidlertid har det vist sig, at scannerteknologien ikke har været så fuldt udviklet, som kommunen var blevet stillet i udsigt. Eksempelvis skal udstyret uforholdsmæssigt ofte kalibreres for at kunne aflæse bilernes registreringsnumre.

»Teknologien er aldrig kommet til at virke optimalt, så vi får ganske enkelt ikke nok udbytte ud af bilerne i forhold til, hvad det kræver af ressourcer at holde dem i drift. Derfor har vi valgt at droppe scannerbilerne permanent,« siger centerchef Jes Øksnebjerg.

Scannerbilerne, som ikke længere skal bruges til p-kontrol, vil i stedet blive brugt til andre af Teknik-og Miljøforvaltningens opgaver, hvor de kan erstatte større og mere miljøbelastende køretøjer.

Udgiften til scannerbiler og -udstyr udgjorde omkring fire procent af digitaliseringsprojektets samlende anlægsøkonomi. Den oprindeligt estimerede besparelse som følge af projektet er opnået via projekts andre dele, ikke mindst de nye håndscannere.

Københavns Kommune oplyser at projektets samlede økonomi ikke er påvirket af, at scannerbilerne ikke har haft den forventede effekt.

Effektive håndholdte scannere

Selvom scannerbilerne ikke blev den succes som kommunen håbede, har de håndholdte scannere i stedet taget teten og sikret flere p-afgifter med færre medarbejdere. Til trods for en reduktion i medarbejderstaben på 24 personer (p-vagter, teknikere og sagsbehandlere) har antallet af udstedte p-afgifter holdt sig på niveau med de foregående år. I 2017 blev der udstedt godt 310.000 p- afgifter på de kommunale p-pladser i København.

Så er du bilist i København skal du ikke gøre dig forhåbninger om at kunne parkere uden afgift fordi scannerbilerne er taget ud af drift. Center for Parkering forventer nemlig ingen nedgang i antal pålagte p-afgifter som følge af, at scannerbilerne er taget ud af drift.

»Vi følger naturligvis den teknologiske udvikling, og hvis der senere hen kommer mere driftsikreteknologier på markedet, vil vi på ny vurdere, om det kan være noget for os,« siger Jes Øksnebjerg.

P-vagter har fået cykler

Mens scannerbilerne er kørt i garage, er kommunens p-vagter som noget nyt blevet udstyret med noget så mekanisk som cykler. Hidtil har de p-vagter, som skal udføre deres job i bydele langt fra hovedkvarteret på Islands Brygge, taget bus eller bil for at komme frem og tilbage.

Men for at øge fleksibiliteten og styrke miljøet har man valgt at anskaffe tjenestecykler til p-vagterne og afskaffe en stor del af tjenestebilerne.

»Cyklen er det mest fleksible og miljøvenlige transportmiddel i en by som København. Den enkelte p-vagt får større frihed, og arbejdsgangene bliver mere effektive, når de kan cykle rundt i byen frem for at bruge bil eller offentlige transportmidler. Så på denne måde får vi både styrket vores miljøprofil samlet set, og p-vagterne får en mere fleksibel arbejdsdag,« siger Jes Øksnebjerg.