Klimavagthund: Staten skal også tage ansvar for opladning til elbiler

Foto : Christian Rantorp

Klimavagthund: Staten skal også tage ansvar for opladning til elbiler

På den korte bane kan det være nødvendigt, at staten skubber på for at opsætte flere ladestandere, ud over hvad det private marked selv leverer, mener Klimarådet.

Det offentlige skal hverken eje eller drive ladestandere. Alligevel vurderer Klimarådet, at der kan være behov for offentlig støtte til at sikre opladning af elbiler, særligt der hvor markedskræfterne ikke løfter opgaven i dag.

Sådan lyder det i en ny rapport, hvor Klimarådet præsenterer en række anbefalinger, der skal få Danmark i mål med 70 procent reduktion i 2030, og som det også har været tilfældet tidligere, er flere elbiler på vejene fortsat en af anbefalingerne fra regeringens klimavagthund.

Klimarådet understreger, at det kræver gode opladningsmuligheder, hvilket ikke nødvendigvis kommer af sig selv. Vurderingen er derfor, at en aktiv involvering fra staten er nødvendigt. 

Med 3.648 ladepunkter er Danmark sådan set godt med, vurderer Klimarådet. Det svarer nemlig til, at der findes ca. seks elbiler pr. offentligt ladepunkt, hvor Norge til sammenligning har 24 elbiler pr offentlig ladepunkt. Men udbredelsen af ladeinfrastruktur opfattes stadig som mangelfuld.

Og for elbilister, der benytter ladestandere på de offentlige veje, er der en række problemer, hedder det fra rådet, der, som vi har skrevet her på MobilityTech, påpeger, at alle elbilister ifølge EU-direktiv skal kunne købe strøm ved alle ladestandere til en pris, der er rimelig og tydeligt angivet. 

»Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvordan ”rimelig pris” skal fortolkes, og i dag ser vi nogle gange eksempler på, at priserne på offentlige ladere kan være op til 4-5 gange markedsprisen for elektricitet, med mindre man har et abonnement hos den pågældende ladestanderoperatør. I nogle tilfælde kan det også være besværligt og uigennemskueligt at betale for opladning. Samtidig opfattes manglen på lyn- og hurtigladestandere ved motorvejsnettet som en væsentlig barriere, der forhindrer, at elbiler kan bruges på lange ture,« lyder det i rapporten. 

"Right to plug"

Klimarådet anbefaler, at der udarbejdes en pakke med tiltag rettet mod ladeinfrastruktur til elbiler, der for det første tilskynder til, at der kommer et velfungerende marked for opladning af elbiler, hvad enten man bor i hus, lejlighed eller er på farten. For det andet skal det sikre, at der er den nødvendige offentlige infrastruktur, "og til dette kan der være behov for offentlige tilskud". 

For at sikre et let tilgængeligt marked bør det eksempelvis være muligt at købe opladning fra alle ladestandere uden at være medlem eller have abonnement, mener Klimarådet, som også gerne så en ordning som i Amsterdam, hvor man i dag har en ”right to plug”. 

»Det betyder, at hvis der ikke er en ladestander inden for en vis afstand fra ens bopæl, og man ikke selv har mulighed for at stille en ladestander op på sin egen grund, så kan en elbillist kræve at få anvist en plads, hvor der kan opstilles en ladestander,« skriver Klimarådet. 

Samtidig efterspørger rådet en indikator for antallet af ladestandere pr. elbil: EU-lovgivningen anbefaler, at der ikke er mere end ti elbiler pr. offentlig ladestander. Danmark kunne passende etablere en indikator angående netop antallet af elbiler pr. ladestander, som man ønsker at overholde, lyder det. 

En anden problematik, vi også har beskrevet her på sitet, er, at Vejdirektoratet i øjeblikket ikke vil stille krav om lynopladning af elbiler på rastepladser.

Flere lynladere - og om nødvendigt med tilskud

Men en måde at reducere rækkeviddeangst, som Klimarådet formulerer det, er netop at have lynladere ved motorvejene og de større landeveje foir eksempel ved rastepladser og de nuværende tankstationer, og derfor må Vejdirektoratet og staten gå mere struktureret til værks, foreslås det, ved at vedtage og udmelde en samlet plan for, hvor man som minimum ønsker at have hurtig- eller lynladere, hvor mange ladepunkter hvert sted, samt hvor hurtigt udrulningen skal ske. 

Vejdirektoratet kan så udbyde disse placeringer eller inkludere krav om lynladere i udbuddene til tankstationerne.

»Hvis den enkelte lynlader ikke er en god forretning, kan virksomhederne byde ind med et påkrævet tilskud for at stille ladestandere op, og hvis det er en god forretning, vil virksomheden byde ind med en betaling til staten, ligesom det i dag sker med tankstationerne på motorvejsnettet. Jo længere kontraktlængde, jo større mulighed har byderne for at tage højde for, at omsætningen er lav i de første år, hvor udbredelsen af elbiler er beskeden. Det økonomisk mest favorable tilbud får lov til at etablere og drive ladestanderen. På den måde sikrer man, at der kommer lynladestandere i hele landet, samtidig med at der kun gives tilskud til de lynladere, der har behov for det,« skriver Klimarådet.

Og selv hvis en stor del af byboeres ladebehov faktisk kan klares med langsom opladning om natten eller destinationsopladning ved arbejdspladser eller lignende, så vil der være behov for lynladere i byerne. 

Her foreslår Klimarådet et forsøg med udbud af lynladere i byerne på samme måde, som udbuddet ved motorvejene og landevejene. 

»I de kommende år bliver det centralt at få afklaret, hvorvidt opladningen i centrum af de større byer fortrinsvist skal ske ved lokale ladestandere eller ved hurtigladning på 'tankstationer'. Stor udbredelse af diverse delebilskoncepter og restriktiv parkeringspolitik vil trække i retning af lynladning«.