Justitsministeriet skal undersøge politiets rolle i vejprojekter

Foto : Kim Matthäi Leland

Justitsministeriet skal undersøge politiets rolle i vejprojekter

Det bliver op til Justitsministeriet at undersøge, hvor ofte politiet siger nej, når kommuner beder om lov til at gøre vej- og byrum mere attraktive for de bløde trafikanter.
Politiets myndighedsrolle skal ændres, så kommunerne, med udgangspunkt i faglige vurderinger, får et større mandat til at gennemføre ønsket politik i forhold til trafikale ændringer.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.