Hvis Anders Eldrup får sin vilje: Her er prisen på elbiler næste år
Der er stor forskel på, hvad prisen på luksuselbilen Porsche Taycan vil være næste år, alt efter hvilken af kommissionens afgiftsmodeller politikerne vælger.

Foto : Porsche

Hvis Anders Eldrup får sin vilje: Her er prisen på elbiler næste år

Der er nu regnet på, hvad prisen på en elbil vil være efter årsskiftet, hvis politikerne følger anbefalingerne i den første delrapport fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler.
Brødtekst

Med de gældende regler vil elbiler skulle betale 65 procent af den fulde registreringsafgift allerede fra årsskiftet.

Det stiger allerede til 90 procent i 2022, mens elbilerne vil være fuldt indfaset i registreringsafgiften fra 2023.

Men følger politikerne i stedet et af kommissionsformand Anders Eldrups forslag til en ny afgiftsmodel, vil den nuværende, lempeligere beskatning af elbiler fortsætte fra næste år og i en rum tid fremover. Det oplyser kommissionen.

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler har tirsdag regnet på, hvad prisen på udvalgte populære elbiler vil være, hvis man som kommission foreslår holder fast i 2020-satserne. 

»Prisændringerne er beregnet i forhold til gældende 2020-regler, hvoraf el- og plug- in hybridbiler betaler 20 pct. af den samlede afgift, samtidig med at de modtager et fradrag i afgiften for batterikapacitet og et bundfradrag på 40.000 kr. I opgørelsen af anskaffelsespriserne er det foreslåede midlertidige årlige tilskud til nul- og lavemissionsbiler ikke regnet ind i tabellerne,« skriver kommissionen.

Der er regnet på priserne for alle de forskellige afgiftsmodeller, kommissionen foreslår, fra 1-4, og beregningerne er foretaget i Skatteministeriets såkaldte bilmodel.

Tesla stiger i pris

Ved at vælge afgiftsmodel 3, som synes at være kommissionens egen foretrukne, og som ifølge Kommissionen for grøn omstilling af personbiler fører 750.000 nul- og lavemissions-biler med sig i 2030, vil særligt elbilen Tesla Model 3 blive dyrere i både anskaffelse og samlede omkostninger over 15 år. 

De små biler vil til gengæld ikke blive dyrere at anskaffe, men tværtimod vil elbilerne VW e-up, Hyundai Kona og Nissan Leaf blive 9.200 kroner billigere over bilernes levetid.

Hvis politikerne vælger kommissionens fjerde afgiftsmodel, som vil munde ud i en million elbiler i 2030, vil prisen for en Tesla Model 3 stige med 55.800 kroner i anskaffelsespris. Til gengæld vil prisforskellen i alt over 15 år være 46.600 kroner. Over 15 år stiger prisen dermed fra 566.200 kroner til 612.800 kroner for prisen ved ejerskab over 15 år.

Stor forskel på Porsche-priser 

Prisen på luksuselbilen Porsche Taycan ser også ud til at variere voldsomt, alt efter hvilken model man vælger. Vælger man afgiftsmodel 3, bliver anskaffelsesprisen 14.500 kroner dyrere i 2021. Vælger man afgiftsmodel 1, stiger anskaffelsesprisen med 156.400 kroner. Over 15 år med afgiftsmodel 1 er prisen “kun” 147.700 kroner dyrere end i dag. 

Prisen for det 15-årige ejerskab er ifølge kommissionen inklusiv nutidsværdien af ejer- og udligningsafgift og brændstofomkostninger samt tilskud og vejafgift.

Se alle regnestykkerne her:

Model 1:

Model
Illustration: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler
Model
Illustration: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler

Model 2:

Model
Illustration: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler
Model
Illustration: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler

Model 3:

Model
Illustration: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler
Model
Illustration: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler

Model 4:

Model
Illustration: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler
Model
Illustration: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler