GoMore og andre delebilskoncepter kan få parkeringsfordel i København

23. juni 2021 kl. 05:08
GoMore Nøglefri er lanceret i København og kommer ifølge GoMore snart til Aarhus. Efter planen vil Nøglefri også blive tilgængelig i andre danske byer og i andre lande.
Illustration: GoMore/Screenshot.
Lejer du din bil ud på GoMore, kan du måske få adgang til særlige parkeringspladser i København. Københavns Kommune vil undersøge, om bilerne kan få p-fordele.
Artiklen er ældre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

I mange byer er byrummet efterhånden reduceret til ren opmagasinering af henslængte stålkasser på fire hjul, som står stille størstedelen af deres levetid. 

En droneundersøgelse foretaget af Cowi i 2017 viser, at hver fjerde bil på Vesterbro og Østerbro er en såkaldt ‘weekendbil’, altså en bil som holder stille fra mandag til fredag.

For en mobilitetsplanlægger er der derfor en klar interesse i at udnytte pladsen i byrummet bedre og samtidig sikre mere bæredygtig transport ved at fremme forskellige former for delebiler. 

Og det er netop, hvad Københavns Kommune nu lægger op til. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Antallet af de såkaldte nabo-til-nabo-biler, hvor private lejer deres egen bil ud på en platform som GoMore, er i København steget med over 100 procent siden 2017, mens antallet af delebiler uden egen parkeringsplads, de såkaldt bybiler fra selskaber som Green Mobility og Share Now, også er steget med 23 procent i perioden. 

Derfor lyder et af de nye mål i Københavns Kommunes handlingsplan for delebilisme, at én procent af alle p-pladser på offentlig vej i København er el-delebilspladser i 2025, svarende til 1000 pladser, som skal kunne benyttes af flere forskellige delebilskoncepter. Kommunen vil desuden undersøge, om GoMore-biler kan få særlige p-fordele.

Projektleder i Københavns Kommune Anna Garrett henviser til ‘Analyse af forskellige typer delebilisme og deres effekter i København’, som Urban Creators har udarbejdet for Københavns Kommune. 

Analyse: Alle delebiler har effekt

Analysen konkluderer, at alle typer delebilsordninger i større eller mindre omfang mindsker bilejerskabet, fordi delebilsordninger får nogle brugere til at droppe bilen og ved, at andre brugere vælger at undlade eller måske især udskyde anskaffelse af bil.

Og udskydelse af bilkøb i nogle år kan, ifølge Urban Creators, øge sandsynligheden for, at man så vælger en elbil, da det forventes, at udvalget af elbiler bliver større, deres egenskaber bedre og omkostningerne sandsynligvis lavere sammenlignet med konventionelle biler.

»Derfor indeholder Handlingsplan for delebilisme 2021-2025 både mål og initiativer om at etablere el-delebilspladser, som vil det gøre det lettere at finde en parkeringsplads for både delebiler med og uden fast stamplads« siger Anna Garrett.

Københavns Kommune er stadig i dialog med Vejdirektoratet om muligheden for at reservere parkeringspladser og udstede licenser til samkørsel eller en nærmere defineret nabo-til-nabo-ordning, da det juridisk kun er delebiler med og uden fast stamplads, som i dag er defineret som ”delebiler” i lovgivningen.

I handlingsplanen lyder det, at en udstedelse af parkeringslicenser til en ordning som GoMore måske godt kan være en mulighed med den nuværende parkeringsbekendtgørelse, hvis ordningen “varetager trafikale eller mobilitetshensyn”.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvad øremærkning af parkeringspladser angår, vil det kræve, at der af hensyn til håndhævelsen stilles såkaldt objektive og saglige kriterier for ordningen, og at parkeringsreguleringen til fordel for nabo-til-nabo biler kan begrundes i de hensyn, der kan varetages af eksempelvis miljøhensyn og trafikale hensyn.

GoMore: Delebilsstrategi var ensporet

Hos GoMore har man haft mulighed for at give sit besyv med i forhold til handlingsplanens mål og initiativer, fortæller Matias Møl Dalsgaard, direktør i GoMore. 

»Det er vigtigt for os at understrege, at vi i denne proces har haft et fint samarbejde med Københavns Kommune, som skal have ros for at anerkende, at den hidtidige delebilsstrategi har været utidssvarende og ensporet – og at der er behov for at favne langt bredere og mere ligeligt mellem de forskellige delebilstyper, hvis man skal udnytte styrkerne i de forskellige delebilsmodeller,« siger han.

Læs mere om forskellene på delebilskoncepterne i denne artikel.

Første del af handlingsplanen favner dog indtil videre ikke potentialet i de mange nabo-til-nabo biler, da kommunen fortsat afventer Vejdirektoratet i forhold til at få lovgrundlaget på plads, påpeger han.

»Vi regner selvfølgelig med, at det kommer med i del 2. Hvis der skulle opstå problemer i forhold til lovgrundlaget, er der en politisk opgave mellem Christiansborg, Vejdirektoratet og kommunen ift. at opdatere gamle og rigide regelsæt, så de ikke bremser den naturlige udvikling i, at flere og flere københavnere ønsker at dele deres private biler – og som direkte sikrer bedre brug af bil og by«.

Matias Møl Dalsgaard havde hellere set andre løsninger end etablering af en masse delebilspladser, da han mener, det er dyrt, ufleksibelt og beslaglægger byrum. Udbredelsen af nabo-til-nabo delebiler kræver ikke etablering af nye p-pladser.

»Men nabo-til-nabo-delebilerne bør selvfølgelig kunne bruge de mange delebilspladser, som man alligevel planlægger at investere masser af tid og penge i at etablere,« siger han.

Billigere parkering forbeholdt de få 

Ifølge Morten Jakobsen, direktør i Share Now, er der desuden udsigt til, at selskabets delebiler fortsat skal betale en højere pris for at parkere end delebiler med fast stamplads, og for den tredjedel af Share Nows flåde, som er benzinbiler, vil der heller ikke være adgang til de 1000 nye delebilspladser.

»Det er vi meget ærgerlige over. Dels fordi det er konkurrenceforvridende, og dels fordi vores benzinbilers udnyttelsesgrad er højere, end hvad man ser for traditionelle delebiler med fast stamplads. Så selv om vi er i stand til reducere privat bilbrug i lige så høj grad, er det ikke noget, kommunen har tænkt med i planen«.

I februar skrev vi, at den analyse fra Urban Creators, som ligger til grund for handlingsplanen, er blevet mødt med kritik.

En af de førende forskere i delebilsordninger i Danmark Sonja Haustein fra DTU udtalte dengang, at den videnskabelige evidens for, at delebilsordninger overhovedet reducerer trængsel, er begrænset. Det gælder også delebiler med fast stamplads.

Anna Garrett fra Københavns Kommune påpeger, at Urban Creators’ delebilsanalyse også konkluderer, at der stadig mangler viden om delebilernes effekt. Problemet er, at det kan være meget vanskeligt at isolere effekten af en delebilsordning. 

Men delebilskoncepterne er under udvikling. Selskaber som Share Now og Green Mobility udvikler blandt andet deres ordninger, så man kan leje bilerne i længere tid, og ikke kun til korte ture, påpeger hun.

Billigere beboerlicens til delebilister

Som handlingsplanen bemærker, kunne man vælge at gøre beboerlicensen dyrere for almindelige biler. Det kunne give en medlemsvækst i delebilsordningerne og et mindre pres på de eksisterende p-pladser.

Matias Møl Dalsgaard fra GoMore så gerne, at man samtidig gjorde det gratis eller billigere for de mest aktive nabo-til-nabo delebiler at parkere.

Det ville være en billig og effektiv løsning, der sikrer færre biler i København, da det bliver mere attraktivt at dele private biler i København, mener han.

»Samtidig vil det være med til at accelerere udbredelsen af nøglefri deleteknologi i private biler. Nøglefrie GoMore-lejebiler deles i snit mellem 12 husstande hvert kvartal, og antallet af Nøglefrie private lejebiler i København er allerede over 550. Vi forventer, det tal er tredoblet i løbet af et par år. Det kunne nemt blive standarden, at man i København enten dropper eller deler sin private bil nøglefrit, hvis først sådanne incitamenter kommer på plads«.

Spørgsmålet er dog, hvad der skal til for at opnå de fordele. Vil det eksempelvis være nok at tilmelde sig GoMore, før man kan få lov at bruge de særlige p-pladser med sin private bil, eller vil det kræve, at bilen er deles i et vist omfang? Det skal stadig undersøges nærmere.

Samlet plan i 2022

Og én ting er antallet af delebiler på vejene. Noget andet er, hvor ofte de bliver brugt, påpeger Bjarne Fonnesbech, direktør i delebilsforeningen Letsgo, som pt. er den største aktør på markedet for delebiler med fast stamplads i København.

»Fra et erhvervsperspektiv er det selvfølgelig interessant, hvor mange biler GoMore har på deres platform og leaser til deres kunder. Men fra et mobilitet- og byplanlægningsperspektiv må det være antallet af gange bilerne bliver lejet ud, der er det interessante. Grundlæggende bliver GoMore jo en del af trængselsproblemet, hvis de har for mange biler på gaden«.

Handlingsplan for delebilisme 2021-2025 er opdelt i to dele. De to dele vil blive skrevet sammen og forelagt Teknik og Miljøudvalget primo 2022 som en samlet handlingsplan. 

Første del forelægges Borgerrepræsentationen den 24. juni.

  Fakta om handlingsplan
  • De seneste år er der sket en stigning i antallet af delebiler i København. Til trods for det, så udgør delebiler fortsat kun 3 procent af bilbestanden i København.
  • For at nå målet om, at biltrafikken i 2025 maksimalt udgør 25 procent af alle ture, der foretages i København, vil kommunen understøtte udbredelse af delebilsordninger i København, herunder arbejde for at etablere et antal delebilspladser med fast stamplads på offentlig vej svarende til én delebilsplads pr. gade i Indre By og brokvarterene inklusiv Amagerbro.
  • Kommunen ønsker, at alle delebiler med og uden fast stamplads er elbiler i 2025. Og så skal der etableres såkaldte eldelebilshubs ved trafikknudepunkter, minimum 100 pladser i 2025.
  • 1 procent af alle p-pladser på offentlig vej skal være eldelebilspladser i 2025, svarende til 1000 pladser.
  • De 1000 eldelebilspladser skal være for både delebiler med og uden fast stamplads. Der skal desuden udvikles ensartet skiltning til alle typer delebiler, og der skal etableres el-delebilspladser ved trafikknudepunkter. Rammen for p-pladser til delebiler med fast stamplads skal hæves fra 300 til 1200 pladser. Og så skal der foretages en kortlægning af sammenhæng mellem øget beboerlicens og fremme af brugen af delebiler.
  • Kommunen vil desuden øge kontrol ved ulovlig parkering på el- og delebilspladser og gå i dialog med staten om samkørsel, højere p-afgift og delebilssymbol.
  • I den tidligere Strategi for delebiler i København 2017- 2020 var målet, at der i 2020 skulle være 750 delebiler med fast stamplads, men i 2020 var der kun ca. 260.
  • I 2020 var der ca. 4.410 delebiler i København. Heraf er 250 delebiler med fast stamplads, 980 er delebiler uden fast stamplads og 3180 er nabo-til-nabo biler. Til sammenligning er der 132.200 private biler i København.
  • Kilde: Københavns Kommune
  Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
  Debatten
  Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
  settingsDebatindstillinger