Gentofte overvejer opladning fra hus til kantsten: Frederiksberg og Odense har kun gode erfaringer

Ladekabel elbil
Illustration: Chiradech/Bigstock. Se større version
Tendens11. juni 2021 kl. 08:00
errorÆldre end 30 dage

I Gentofte Kommune modtager administrationen jævnligt forespørgsler fra borgere, der ønsker at lade deres elbil op, mens den holder parkeret langs kantstenen ved at føre ladekabel fra egen grund hen over fortovet og frem til bilen. 

Efterspørgslen har nu fået kommunen Teknik- og Miljøudvalg til at drøfte muligheden for en eventuel forsøgsordning, der giver mulighed at føre ladekabel i kabelbeskytter hen over fortovet med henblik på opladning af elbil ved kantstenen, skriver sn.dk

En forsøgsordning, der ifølge dagsordenen for en møde i Teknik- og Miljøudvalget den 18. maj kan omfatte borgere, der bor i villaer og rækkehuse uden mulighed for at etablere parkering og dermed opladning på egen grund.

Noget kan dog tyde på, at nogle borgere i kommunen allerede har taget sig den frihed at trække kabler fra egen matrikel og hen til bilen ved kantstenen, idet det i dagsordenen hedder, at der jævnligt modtages klager over netop sådanne kabler liggende på fortovet med risiko for faldskader, hvorfor en eventuelt indførelse af ordningen kan vække bekymring hos de borgere, der kommer rundt til fods. 

Både Frederiksberg Kommune og Odense Kommune har allerede lignende ordninger, hvor borgere kan få tilladelse til at føre ladekabel fra egen matrikel i kabelbeskytter hen over fortovet med henblik på opladning af elbil ved kantstenen.

Ikke til gene for forbipasserende

Og hverken i Odense eller på Frederiksberg har ordningen givet anledning til klager: 

»Der er ikke modtaget klager over ordningen, og det tager vi som et udtryk for, at kablerne ikke har været til gene for forbipasserende – eller at borgerne accepterer en mindre gene i den gode sags tjeneste,« skriver Simon Aggesen (K), borgmester i Frederiksberg Kommune, i et mailsvar til MobilityTech. 

Her har kommunen foreløbigt givet otte tilladelser, mens ingen endnu har fået afslag. Og ifølge borgmesteren har elbilejerne taget positivt imod ordningen, der på Frederiksberg tilbydes til ejere af en, to og tre familiehuse, hvor der ikke er mulighed for at lade på egen grund.

Om ordningen decideret er en succes er dog ifølge borgmesteren for tidligt at sige. 

»Ordningen kan komme til at spille positivt med i den lange række af indsatser, som Frederiksberg har for at styrke omstillingen til elbiler. Så på den måde har den bestemt potentiale til at blive en succes,« skriver Simon Aggesen. 

Ingen klager med kabler i bokse

Det samme gør sig gældende i Odense, hvor ordningen dog heller ikke er udbredt bredt og vidt. Men der er borgere, der har fået tilladelsen, og indtil videre har der ifølge Odense Kommune kun været positive tilbagemeldinger. 

»Det drejer sig ikke om ret mange. De fleste henvendelser, vi får om ladekabler lige nu, drejer sig egentlig mere om, hvorvidt det overhovedet er en mulighed at gøre sådan her, inden borgeren går ud og investerer i en elbil. I nogle tilfælde er det også borgere, der har købt en elbil, men som har svært ved at finde en ladestander i nærheden af hjemmet, og som så gerne vil have mulighed for at lade hjemmefra,« siger Camilla Hansen, jurist i Odense Kommunes forvaltning, til MobilityTech. 

Ligesom der er lagt op til med den eventuelle forsøgsordning i Gentofte Kommune gælder det også for ordningen i Odense, at ladekabler kun må krydse fortov – og ikke cykelstier og veje af hensyn til trafiksikkerheden.

Væsentligt er det også, at kablet kommer i en kabelboks, så folk ikke vælter i løse ledninger, forklarer Camilla Hansen, der samlet vurderer, at det går ganske godt med ordningen.

»Umiddelbart virker det, som om ordningen fungerer fint. Vi har ikke haft klager fra folk, der har følt sig generet af kablerne. Så på det niveau, ordningen befinder sig på nu, er det i hvert fald ikke et problem,« siger Camilla Hansen. 

Ved mødet i Teknik- og Miljøudvalget blev det besluttet, at »de forskellige elementer i en eventuel ordning undersøges nærmere, herunder spørgsmål om tilgængelighed, ansvarspådragelse og sammenhængen med en kommende ladestanderstrategi«.

Mulig ladeordning i Gentofte

I Gentofte Kommune undersøger man nu, om der kan etableres en forsøgsordning, der giver mulighed at føre ladekabel i kabelbeskytter hen over fortovet med henblik på opladning af elbil ved kantstenen.

Ordningen vil omfatte borgere, der bor i villaer og rækkehuse uden mulighed for at etablere parkering og dermed opladning på egen grund.

Kilde: Gentofte Kommune.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i den videnskabelige debat.