Fejl i antenner udskyder mobildækning i Cityringen endnu engang

Foto : Søren Rask Petersen

Fejl i antenner udskyder mobildækning i Cityringen endnu engang

Cityringens passagerer må fortsat undvære mobildækning, når de rejser med de nye metrotog. Og heller ikke den nye metrolinje mod Nordhavn er sikker på at få mobildækning, når den åbner senere på måneden.

Fem måneder efter åbningen er der fortsat ikke udsigt til mobildækning i den tredje gren af Københavns Metro, Cityringen. Og når fjerde gren, Nordhavnslinjen, forventes at åbne i denne måned, er der heller ikke nogen garanti for, at passagerernes telefoner kan ringe i den nye metro.

Planen var ellers, at problemerne med manglende mobildækning skulle være løst ved årsskiftet, men den plan blev udskudt til foråret. Og nu forlyder det fra Metroselskabet, at mobildækningen først kommer på plads om 2-3 måneder.

Metroselskabets entreprenør, Hitachi STS, har ellers installeret det ’passive’ mobiludstyr, i form af de kabler og antenner, som teleselskaberne (TDC, 3, Telia og Telenor) har leveret, oplyser Metroselskabet.

Men udstyret virker ikke.

»Teleselskaberne har desværre konstateret, at der er fejl i de antenner, de har leveret. Antennerne er en forudsætning for, at man får fuld mobildækning i Cityringen. Mobilselskaberne bekræfter, at de vil levere nye testede antenner i indeværende uge.

Når der er et estimat for, hvor lang tid dette arbejde tager per station samt bevis for, at de nye antenner er funktionsdygtige efter installationen, kan en endelig tidsplan laves,« siger Kåre Møller Madsen, som er pressekoordinator hos Metroselskabet.

2-3 måneder med konfigurering og test

Teleselskaberne har ifølge Metroselskabet meldt ud, at det efter deres vurdering vil tage 2-3 måneder med konfigurering og test af det samlede system, før der er udsigt til at kunne bruge mobiltelefoner i den yngste del af Københavns metrosystem.

Når metrolinjen til Nordhavn, og de to nye stationer Navn og Orientkaj, efter planen åbner den 28. marts 2020, er der ifølge Metroselskabet også risiko for manglende dækning på den underjordiske station, Nordhavn. Det gælder på strækningen fra afgreningen til Nordhavnslinjen i Øster Søgade og frem til rampen ved Orientkaj Station. 

»Metroselskabets kendskab til mobilselskaberne TDC, 3, Telia og Telenors arbejde med at færdiggøre en evaluering samt tests er pt. så usikre, at selskabet ikke kan vurdere, om mobildækningen vil være etableret til åbningen,« oplyser Metroselskabets Kåre Møller Madsen.

Metroselskabets entreprenør Hitatchi har ifølge Metroselskabet afsluttet sit installationsarbejde samt tests, og Metroselskabet har sendt testdokumentation fra entreprenøren til teleselskaberne med udgangen af sidste uge. 

Og ifølge Metroselskabet forventer teleselskaberne 3-4 arbejdsdage til såkaldt skrivebordsanalyse af dokumentationen med efterfølgende tid for stikprøvekontrol, udbedring af eventuelle mangler samt afsluttende målinger.

Sandsynligvis ingen dækning på M4 heller

»Dette efterfølgende arbejde forventes påbegyndt i næste uge. Der er således sandsynligvis en række arbejder, som mobilselskaberne ikke vil nå at få færdiggjort inden åbningen af linje M4,« siger Kåre Møller Madsen.

Jakob Willer, som er direktør for teleselskabernes brancheforening, påpeger over for MobilityTech, at Metroselskabet efter kontrakten oprindeligt skulle levere installationen til at sikre mobildækning i Cityringen, så udstyret var færdig og testet i februar 2018. Metroselskabets leverance er dog ifølge Jakob Willer gentagne gange blevet udskudt og forsinket og er pr. marts 2020 stadig ikke leveret som aftalt.

»Vi har fra telebranchens side ikke haft nogen interesse i at pege fingre eller tage en tur i pressen om årsager og skyld, men når Metroselskabet nu offentligt kommunikerer, at det er fejl i leverede antenner fra mobilselskaberne, der er årsag til forsinkelser, så kalder det på et svar fra os, så det billede af situationen ikke står uimodsagt,« siger Jakob Willer.

Helt grundlæggende skyldes forsinkelserne ifølge teleselskaberne, at Metroselskabet og deres underleverandører ikke har påbegyndt installationer i tide, og det arbejde, der er udført, har ikke været kvalitetsmæssigt i orden, lyder vurderingen.

»Mobilselskaberne har i processen fundet og påpeget et utal af fejl og mangler i installationer. Komponenter er blevet vendt forkert. Antenner er ødelagt, kabler er knækket og stik er monteret forkert. Installationsvejledninger er ikke blevet fulgt, og en masse udstyr har skulle udskiftes. At det passive udstyr er monteret korrekt er en forudsætning for, at mobiloperatørerne kan komme i gang med at etablere mobildækning«.

Teleselskaber: Misvisende at give antenner skylden

Jakob Willer kalder det misvisende, at fejl i de leverede antenner skulle være årsagen til forsinkelser. Ifølge teleselskaberne er der ved målinger på friske leveringer af antenner fundet fejl "i en mindre andel af dem", men det er ikke årsagen til den forsinkede mobildækning. 

Ifølge Jakob Willer er det nemlig muligt, og der skulle også være aftalt med Metroselskabet, hvordan de installerede antenner, som ikke lever op til kravene, kan findes og udskiftes.

»Når det er sagt, så er vores fokus at sikre, at vi så hurtigt som muligt får mobildækning i de nye metrolinjer, og vores dialog med Metroselskabet er koncentreret om den opgave,« siger han.

Branchedirektøren henviser til sidst til, at der er fremdrift på Nordhavnslinjen og derfor fortsat mulighed for, at fjerde og seneste gren af metrosystemet kan blive den første af de nye strækninger med mobildækning.

Metroselskabet ønsker ikke at kommentere på, hvem af parterne der er skyld i forsinkelsen af mobildækning i Cityringen, men oplyser, at man er optaget af at samarbejde med de øvrige parter for “at få sikret kunderne en god mobildækning så hurtigt som muligt”.

Opdateret med kommentar fra Teleindustrien mandag den 9. marts, kl. 12.10.