Færre bruger kollektiv trafik på en gennemsnitsdag: Sporarbejde og takstsystem kan være årsag

På en typisk rejsedag gør færre danskere brug af de kollektive tilbud, når de skal lade sig transportere, viser nye tal. En af årsagerne kan være nyt takstsystem på Sjælland.
Passagererne flygter fra den kollektive trafik, viser den seneste opgørelse fra Transportvaneundersøgelsen over brugere af den kollektive trafik på en gennemsnitsdag.  Særligt fra 2017 til 2018 begynder det at stå skidt til, siger Hjalmar Christiansen, projektleder hos Transportvaneundersøgelsen på Center for Transport Analytics på DTU.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Fakta: 3 millioner rejsekort

Rejsekort melder nu, at man har passeret 3 millioner aktive kort. I uge 39, som ifølge Rejsekort er en repræsentativ uge (mandag til fredag) langt fra alle ferier, var der i gennemsnit dagligt 305.626 aktive rejsekort med mindst 1 gyldig rejse. Af de 8,8 procent, der bruger kollektiv trafik på en gennemsnitsdag, er det således ikke alle 447.757, der bruger rejsekort. 

Det er dog ikke så underligt, siger professor Otto Anker Nielsen fra DTU. Kortet vil nemlig ikke nødvendigvis være relevant for alle brugere af den kollektive trafik.

»Rejsekort er vel bekvemt for lejlighedsvise brugere, så man undgår kontantbilletter. Og det er vel også lettere end at skulle bruge en app. For daglige/hyppige brugere vil månedskort eller årskort nok være at foretrække, om end pendlerkort jo nu er blevet meget mindre attraktive end tidligere. For fjerntrafikken er der så orangebilletter og andre varianter, hvor man bruger anden rejsehjemmel end rejsekort, også selvom man måtte have et sådant«.