Med støtte fra Realdania og de involverede kommuner Varde og Tønder har Dansk Cykelturisme i årene 2016-2019 fået foretaget en undersøgelse af, hvordan små, lokale veje kan aktiveres som trygge cykelforbindelser.
Med støtte fra Realdania og de involverede kommuner Varde og Tønder har Dansk Cykelturisme i årene 2016-2019 fået foretaget en undersøgelse af, hvordan små, lokale veje kan aktiveres som trygge cykelforbindelser.

Foto : Dansk Cykelturisme

Evaluering: Rekreative veje fik farten til at falde

Fænomenet cykelveje eller 'Quiet Lanes' har også været afprøvet i Danmark, og resultaterne var positive, viser en evaluering af de såkaldt rekreative veje.
Det kunne måske lyde som lidt af en selvmodsigelse, at et stykke asfaltbelagt vej skulle have andre formål end at blive tilbagelagt så hurtigt, som fysikkens love og færdselsloven tillader.  Men med fænomenet rekreative veje bliver der gjort et forsøg på at tydeliggøre og anerkende, at veje er til for meget andet end bilister med testosteronen buldrende i kroppen.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Fakta:
  • Projektet omfatter opsætning af specielt udviklede skilte for rekreative veje, som er opsat på seks udvalgte forsøgsstrækninger. Strækningerne er alle mindre veje i åbent land.
  • Evalueringen er foretaget på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse med stopinterviews på de rekreative strækninger i Varde og Tønder Kommune, hvor 186 cyklister er blevet bedt om at svare på spørgsmål omkring bl.a. den oplevede tryghed på vejen før og efter udførelse af projektet. Der er i alt 149 respondenter fra Danmark, 28 fra Tyskland og 9 fra England. 
  • Derudover er der blevet udført trafiktællinger på de syv strækninger før og efter opsætning af de nye skilte. I spørgeskemaundersøgelsen indgår respondenter med bopæl i hhv. Danmark, Tyskland og England. 60 procent af respondenterne er interviewet i Varde Kommune, mens 40 procent er interviewet i Tønder Kommune. 
  • Af de 149 respondenter med bopæl i Danmark kommer 43 fra Tønder Kommune. 62 er bosiddende i en af omegnskommunerne, og 8 bor i en kommune beliggende et andet sted i landet. 
  • Størstedelen af respondenterne er i alderen 46-65 år, og den næststørste andel er 66 år eller derover. Det er altså forholdsvis ældre cyklister, som er blevet interviewet. 
  • Cirka en tredjedel af respondenterne har ikke kørt på strækningen tidligere, hvilket kan hænge sammen med, at nogenlunde den samme tredjedel har svaret, at de er besøgende i området, dvs. formentlig cykelturister af en eller anden art. Dette synes ligeledes at blive bekræftet af, at kun 5% af de adspurgte anvender strækningen til og fra arbejde.