Et af knap 2.000 'trafiksäkerhetskameror', også kendt som stærekasser, mellem Strängnäs og Enköping i Sverige.
Et af knap 2.000 'trafiksäkerhetskameror', også kendt som stærekasser, mellem Strängnäs og Enköping i Sverige.

Foto : Lars Lindström/daværende Vägverket

Er Danmark et slaraffenland for fartsyndere? Sverige har nu 100 gange så mange stærekasser

Fartmålinger er ganske uforudsigelige i Danmark sammenlignet med vores nabolande. Men er flere af de såkaldte stærekasser nødvendige?
Som vi tidligere har beskrevet her på MobilityTech, tegner 2019 sig til at blive blodigere end året før. Transportministeriet oplyser, at 159 døde i trafikken i de første 10 måneder af 2019 mod 134 i 2018.  I den forbindelse har regeringen nedsat en ny Færdselssikkerhedskommission, som skal beskæftige sig med tiltag og initiativer, »der kan fremme og styrke indsatsen for trafiksikkerhed i Danmark«, som det hedder.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Automatisk trafikkontrol (ATK)

Hastighedskontrol med fastmonterede kameraer har længe ikke været fast praksis i Danmark, men bliver udført i mange lande i Europa. Der er dog flere forskellige måder at udføre automatisk trafikkontrol (ATK) på.

Vejdirektoratet skriver i en kort beskrivelse af dem:

Fotovogne eller mobil ATK er biler udstyret med et kamera, der fra vejsiden fotograferer alle forbipasserende, der kører for stærkt.

Stærekasser eller stationær punkt-ATK er standere, der er opstillet permanent. Her kontrolleres hastigheden ved en enkeltlokalitet, eksempelvis et kryds eller en kortere strækning.

Stræknings-ATK indebærer, at køretøjernes hastigheder måles ved to standere, og derudover fotograferes alle køretøjer, når de passerer den første stander, og igen ved passage af den anden stander – uanset hastighed. Ved hjælp af automatisk nummerpladegenkendelse beregnes, hvor længe køretøjet har været om at køre fra den ene stander til den anden, og gennemsnitshastigheden kan dermed beregnes.

Ved serie-ATK opsættes et antal (typisk 2-3) faste standere langs en vejstrækning. Hver enkelt stander fungerer som en isoleret enhed, og serie-ATK er dermed blot punkt-ATK anvendt flere steder på samme strækning. Denne type ATK kan f.eks. benyttes, når der ønskes en hastighedsdæmpning og -kontrol på en længere ulykkesbelastet strækning, hvor ulykkesproblemerne er jævnt fordelt over hele strækningen og ikke er koncentreret om enkeltlokaliteter.

Kilde: Vejdirektoratet.