Motoriserede løbehjul fra deletjenesten Bird venter på den næste bruger ved Long Beach i Californien.
Motoriserede løbehjul fra deletjenesten Bird venter på den næste bruger ved Long Beach i Californien.

Foto : Bigstock

Endnu et amerikansk løbehjulsselskab er klar til at indtage danske byer

Foreløbig har to løbehjuls- udlejningsselskaber nu meldt deres ankomst i Danmark, når de motoriserede løbehjul fra årsskiftet bliver gjort lovlige.
Det er vel nok en tilsnigelse at kalde dem løbehjul, men det er ikke desto mindre under det navn, at de tohjulede e-scooters er blevet gjort lovlige i Danmark på forsøgsbasis fra årsskiftet.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Teknologier bliver lovlige

Fakta om forsøgsordningen for motoriserede løbehjul:

 • Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.

 • Der gælder samme krav til lygter og reflekser for motoriserede løbehjul, som der gør til cykler. Dog skal lygterne altid være tændt under kørsel på et motoriseret løbehjul – også uden for lygtetændingstiden.

 • Motoriserede løbehjul må i forsøgsordningen kunne køre maksimalt 20 kilometer/timen ved egen kraft.

 • Motoriserede løbehjul er - ligesom den almindelige cykel - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.

 • Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år.

 • Motoriserede løbehjul må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.

 • Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af motoriserede løbehjul.

 • Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.

Fakta om forsøgsordningen for selvbalancerende køretøjer (for eksempel segboards og uniwheels) og motoriserede skateboards:

 • Kørsel med selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må kun ske på strækninger, hvor der er anlagt cykelsti og skal i disse tilfælde føres på cykelsti.

 • På veje inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højest 50 kilometer/timen, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.

 • Ved kørsel skal et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard eller føreren heraf være udstyret med de samme lygter og reflekser som en cykel. Lygterne skal altid være tændt under og også uden for lygtetændingstiden.

 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må i forsøgsordningen køre maksimalt 20 kilometer/timen ved egen kraft.

 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards er - ligesom den almindelige cykel - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.

 • Førere af et selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard skal være fyldt 15 år.

 • Selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må dog føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.

 • Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards.

 • Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.

Kilde: Transportministeriet.