Elbilister: Nye regler for ladestandere risikerer at hæmme udbredelsen af elbiler

Foto : Doin/Bigstock

Elbilister: Nye regler for ladestandere risikerer at hæmme udbredelsen af elbiler

For uambitiøst, for ukonkret og præget af begrebsforvirring. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er langtfra kommet i mål med sit udspil til en ladestanderbekendtgørelse, lyder det i flere høringssvar.
Noget af det særligt attraktive ved at vælge en elbil frem for en bil med forbrændingsmotor er, at den kan lades op derhjemme. Så er der altid fuld smæk på batteriet fra morgenstunden. Men i de situationer, hvor elbilen ikke befinder sig på privat matrikel, eksempelvis hvis man bor i lejlighed, står spørgsmålet om ladeinfrastruktur ofte ubesvaret.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Husk at være logget ind med den e-mail, hvor du har dit abonnement tilknyttet. Oplever du fortsat udfordringer med din adgang, så skriv til support@ing.dk.

Prøv MobilityTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Fakta om ladestanderbekendtgørelsen
  • Med en ny bekendtgørelse skal Danmark kunne leve op til EU's bygningsdirektiv, hvor der stilles krav til bygherrer om etablering af ladepladser til elbiler. EU-direktivet er baseret på et mål om, at 30 procent af Europas nye biler skal være nulemissionsbiler i 2030. I Danmark er målet dog, at 100 procent af nysalget i 2030 skal være nulemissionsbiler.

Ikke ambitiøs nok

  • I flere hørringssvar til bekendtgørelsen lyder det derfor også, at Danmark bør være mere ambitiøse, end direktivet pålægger os. Dette gælder eksempelvis også tidsperspektivet, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foreslår, at bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser, skal etablere mindst én ladestander senest den 1. januar 2025. Det er for sent, lyder det fra flere sider.

Små og mellemstore virksomheder er undtaget

  • Derudover er der kritik af, at Danmark som medlemsland kan vælge ikke at fastsætte kravene om ladestandere for erhvervsbygninger, hvis bygningen ejes og benyttes af små eller mellemstore virksomheder – de såkaldte SMV’er.

Hvad koster det?

  • Det er styrelsens vurdering, at de samlede økonomiske konsekvenser vil være ca. 430 mio. kr. fra den 10. marts 2020 og frem til 2025. Dette dækker over løbende udgifter på knap 14 mio. kr. om året for nybyggeri og ombygninger og ca. 360 mio. kr. til etablering af ladestandere i eksisterende bygninger. Undtagelsen af de eksisterende bygninger, der er ejet og benyttet af SMV’er, vil imidlertid medføre en væsentlig reduktion af økonomiske konsekvenser.