Efter årelang tvist: Minister vil nu undersøge politiets rolle i kommunale trafikprojekter

Foto : Socialdemokraterne

Efter årelang tvist: Minister vil nu undersøge politiets rolle i kommunale trafikprojekter

Med en ny klimasamarbejdsaftale mellem regeringen og de seks største kommuner forpligter transportminister Benny Engelbrecht sig til at undersøge, om politiet kan fratages det sidste ord i kommunale trafikprojekter.

Der bliver ikke gjort meget ud af det i dagens klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik mellem regeringen og Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Vejle Kommune og Frederiksberg Kommune.

Men i en aftale med fokus på især omstillingen til CO2-neutrale eller nulemissionsbusser er der også blevet plads til sagen om en årelang tvist mellem Københavns Politi og Københavns Kommune, som vi har beskrevet på MobilityTech.

For som det fremgår af aftalen, forpligtiger regeringen ved transportminister Benny Engelbrecht (S) sig til at undersøge om, og eventuelt hvordan, at politiet kan fratages det sidste ord i sager om kommunale vej- og byrumsprojekter.

Politiet skal have rådgivende rolle

Politiet skal måske i stedet have en rådgivende rolle i vurderingen af projekterne, lyder det i aftalen. 

Københavns Kommune bekræfter, at der henvises til Færdselslovens paragraf 92a og 100, hvor det i sidstnævnte i dag hedder, at “afgørelse om udførelse af vejanlæg, der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, træffes af vejmyndigheden med samtykke fra politiet”.

Med det krav om samtykke har politiet flere gange blokeret for en række cykelvenlige initiativer i Københavns Kommune.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over, at ministeren nu forpligter sig til at se på de nuværende regler. 

»Jeg har netop været på studietur i Stockholm, hvor politiet netop kun har en vejledende rolle. De kan komme med anbefalinger, men de kan ikke nedlægge veto mod et politisk flertals ønsker. Som jeg forstår transportministeren, vil man nu undersøge, om det samme kan lade sig gøre i Danmark, og det er rigtig gode nyheder,« siger hun til MobilityTech.

Kommune vil gøre det sværere at være bilist 

Med henblik på blandt andet at sænke CO2-udledningen og bekæmpe luftforurening i København vil det politiske flertal i byen gerne gøre, hvad man kan for at få trafikanterne til at vælge de grønne alternativer til personbilen.

Det forsøger kommunen blandt andet ved at gøre det nemmere at komme frem som cyklist og sværere at komme frem som bilist, forklarer Ninna Hedeager Olsen. 

»Men som det er nu, har politiet en vetoret. Politiet kan derfor med henvisning til trafiksikkerheden blokere for alle projekter, som skader bilernes fremkommelighed, fordi ræsonnementet er, at mindre bilkørsel på én gade, unægteligt vil lægge pres på andre gader. Men dermed antager man også, at bilister ikke vil vælge andre transportformer. Det er absurd,« siger hun og fortsætter. 

»For os i Københavns Kommune betyder det, at vi ikke kan foretage de politiske prioriteringer, der er brug for i København for at nå i mål med klimamålene, hvis vi aldrig nogensinde må påvirke fremkommeligheden for biler negativt. Derfor er det rigtigt vigtigt, at politiet ikke har vetoret, men selvfølgelig stadig har mulighed for at blive hørt og rådgive med hensyn til trafiksikkerheden«. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra transportminister Benny Engelbrecht.