DSB vil blandt andet bruge AR til at øge værdien af rejser for sine kunder.
DSB vil blandt andet bruge AR til at øge værdien af rejser for sine kunder.

Foto : René Strandbygaard

DSB omfavner AR og VR: Se på din smartphone, hvor du skal sidde i toget

Augmented og virtual reality-teknologi kan snart blive en del af DSB’s service og uddannelsestilbud. Det er kun fantasien, der sætter grænser, lyder det i udbudsmaterialet.

Hvor skal jeg sidde i toget?

Spørgsmålet kan måske i fremtiden besvares blot ved at holde en smartphone op foran IC3-toget eller et af de nye eltog, der er på vej, fra DSB, så passageren får vist AR-pile eller -farver, der viser, hvilken togvogn man skal gå ind i.

»Inde i togvognen holder passageren igen sin telefon op og bliver via pile eller farver guidet hen til den korrekte plads.«

Eksemplet er et af de scenarier, DSB beskriver i det udbudsmateriale, der netop har været sendt i udbud med ønsket om at indkøbe AR/VR-softwareudvikling til statsbanerne. Software, som skal kunne bruges i hele DSB-koncernen.

Ud over support til kunder har teknologien blandt andet også et uddannelsesformål, og så kan den bruges til træning af lokoførere og til træning af reparationer, forklarer Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, VP for Group Safety i DSB.

»Vi får især nogle muligheder i forhold til uddannelse og træning af vores medarbejdere, som vi ikke har haft før - meget foregår i dag som klasserumsundervisning eller sidemandsoplæring. Med virtual reality får vi mulighed for at træne procedurer, så vores medarbejdere i højere grad kan få deres arbejdsgange helt ind på rygraden uden at skulle være afhængig af at skulle reservere noget togmateriel, mens træningen står på,« siger han.

Fokus på begge teknologier

DSB har bevidst valgt at satse både på AR og VR. For med denne type teknologi ved man ikke, hvad den kan om et, to eller tre år. Der foregår en rivende udvikling, mener Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen.

»Tag bare en simulator som eksempel. I dag er der nogle ting, vi ikke vil kunne erstatte med VR eller AR, men med de to ting kombineret, hvem ved så, hvor vi er om et par år? Måske kan træning af kørslen eller anden simulatortræning også foregå i dette regi, når teknologien har udviklet sig yderligere. Derfor er det vigtigt for os at have fokus på begge teknologier«.

Ifølge Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen er DSB allerede startet i det små. Ved at benytte det forbrugerorienterede virtual reality-system Oculus Rift, med dertilhørende briller, controllere og sensorer i to testmiljøer, trænes der blandt andet procedure.

DSB benytter allerede VR-systemet Oculus Rift. Her ses et Airbus-setup i Berlin i 2016.
DSB benytter allerede VR-systemet Oculus Rift. Her ses et Airbus-setup i Berlin i 2016.
Illustration: Sergey Kohl/Bigstock

»Vi har blandt andet trænet selve afgangsproceduren. Når toget forlader perronen, har togføreren en bestemt rolle i forhold til at sikre sig en efterkontrol; at der ikke sidder passagerer i klemme osv. Med den procedure, når du er ny togfører, er det en god repetitiv øvelse at sidde i et VR-miljø og kunne arbejde, indtil den er helt inde på rygraden.«

Dertil bruger DSB en velpolstret laptop, med I5 processor og grafikkortet GTX 1060, der egner sig til virtual reality.

DSB bruger desuden deres nuværende udstyr til at træne den rette procedure, når dørsystemet fejler.

»Jo dygtigere medarbejderen er til de to ting, des lettere og bedre kører vores operation i dagligdagen,« siger Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen.

Øge rejsens værdi

Da DSB tog hul på projektet for trekvart år siden, var målet at bruge VR-briller uden ledning, og dertil lød beskeden, at den mulighed nok var et år eller længere ude i fremtiden. Men ifølge underdirektøren gik der alligevel ikke mange uger, og så var det næsten virkelighed. Det illustrerer ifølge Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, hvor hurtigt udviklingen går.

Et af de andre scenarier, DSB nævner i udbudsmaterialet, er at øge værdien af rejsen for kunder, der kører hen over Danmark i tog, ved at give dem danmarkshistorie gennem et AR-tilbud på deres smartphone, når telefonen holdes op foran vinduet.

»På udvalgte steder kan man igennem sin telefon/tablet i AR få et indblik over stedets betydning og plads i Danmarkshistorien. Brugeren får via telefonen en notifikation, og når telefonen peges mod vinduet i vognen, omdannes denne til en skærm, der viser en infotainment-frekvens om stedets betydning i Danmarkshistorien. Fx Roskilde (Vikinger) og Odense (H.C. Andersen).«

Der er i alt syv eksempler i materialet på, hvilken slags VR/AR-produkter DSB i fremtiden forestiller sig at sende i såkaldt mini-udbud.

Eksempel på, hvad DSB vil med AR og VR
Eksempel på, hvad DSB vil med AR og VR
Illustration: DSB

Hænderne frie

En anden VR/AR-målgruppe er håndværkere og teknikere i DSB-vedligehold. Med AR skal det være muligt at effektivisere processen omkring brugen af manualer og sidemandsoplæring ved vedligehold og reparationer, forklarer Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen.

Således tages et par AR-briller på, så hænder er frie til arbejdet. Herefter vises arbejdsinstruktioner og manual for det enkelte element i selve brillen, så det kan udføres step-by-step.

Samtidig kan medarbejderen hente relevant data om det element, der arbejdes med: For eksempel reservelagerstatus, sidste service mv. Hvis det bliver nødvendigt, kan en kollega kontaktes via videoopkald, så han eller hun 'ser med' via brillen og guider den udførende part til den korrekte betjening.

»Det er en interessant tanke, at medarbejderen kan se, hvilket moment der eksempelvis skal drejes med, eller at hele instruktionsmanualen bliver tilgængelig på brillen. Som håndværker eller lokomotivfører får du mulighed for at få adgang til data, så du kan fejlrette hurtigere og mere effektivt, end hvis du skal over og slå op i en manual eller andet. Samtidig får vi evnen til at arbejde med en bredere flåde. En håndværker kan måske reparere flere typer tog, fordi han får præsenteret data i nuet, når der er brug for dem,« Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen.

»Det er noget af det, vi gerne vil blive klogere på at benytte i fremtiden«.

Fristen for at aflevere et tilbud er 21. juni. DSB forventer at have underskrevet kontrakten ultimo oktober 2019.  

Nævnte firmaer

Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen er Vice President for Group Safety i DSB.

Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, DSB
Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, underdirektør i DSB.
Illustration: Klaus Holsting