Derfor får vi brug for en masterplan i 2019

Dansk Vejforening mener, at regeringen bør lave en masterplan for infrastrukturen nu, så større trafikprojekter kan igangsættes, så snart der er penge i statskassen til det igen til det.
Anlæg af nye veje i Danmark har længe været et nedprioriteret område. Dette er til stor gene for mange mennesker, der på grund af trængsel hver dag spilder deres tid, når de sidder i kø på motorvejene. Og for industrien som har brug for effektiv mobilitet.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Dansk Vejforenings forslag frem mod år 2040:

- Afhjælpning af trængsel er øverst på den trafikpolitiske dagsorden.

- Fast vej- og baneforbindelse over Kattegat er anlagt med tilhørende motorveje og baner.

- Motorvejen mellem Odense og Lillebælt er udbygget på hele strækningen.

- Midtjysk motorvejskorridor og 3. Limfjordsforbindelse er anlagt.

- Den østjyske motorvej er udbygget mellem Randers og grænsen til Tyskland.

- Fast vej- og baneforbindelse under Femern Bælt er anlagt.

- Østlig Ringvej mellem Lyngbyvej og Amagermotorvejen via Nordhavn og Refshaleø er anlagt.

- Yderligere vestlig ringkorridor (Ring 5, 5½ eller 6) er anlagt og har tilslutning til en fast forbindelse Helsingør-Helsingborg.

- 3. etape af Frederikssundmotorvejen (25 km mellem Tværvej og Frederikssund) er anlagt.

- Der er motorvej til Hillerød, efter 12 km motortrafikvej fra Allerød er udbygget.

- Der er velholdte og fremkommelige landeveje, som sikrer god mobilitet.

- Kommunerne har indhentet efterslæbet med at vedligeholde vejene - det koster 2-3 gange så meget at indhente et efterslæb som at vedligeholde i tide.

- Vi skal undgå ”stop-and-go-politik”. Opgangstider kan fremkalde et særligt prispres, og nedgangstider vil medføre, at virksomhederne mister kompetencer.