Derfor er roadpricing på vej

"One cannot resist an idea, whose time has come," skriver chefkonsulent i Rambøll Søren Have om udsigten til at indføre kørselsafgifter i Danmark.
Brødtekst

I dette synspunkt vil jeg spå om, hvad den foreslåede transportkommission vil anbefale: Gradvis indfasning af kørselsafgifter i Danmark. Jeg vil både argumentere for hvorfor, og give mit bud på, hvordan det konkret kunne foregå.

Hvorfor kørselsafgifter nu?

Da der er en bred erkendelse af, at kørselsafgifter er en smart løsning på især trængsel, har der gennem tiden været flere tilløb til at indføre kørselsafgifter i Danmark, uden at disse dog er blevet gennemført. Dette må tilskrives, at de forventede gevinster ikke hidtil har stået mål med de teknologiske og politiske risici.

Heldigvis har verden ikke stået stille, selvom vi har i Danmark, hvad angår kørselsafgifter. Belgien har for eksempel implementeret det GPS-baserede system for lastbiler, som vi var på vej til i Danmark (inkl. såkaldte ‘tyk klient’-løsninger som bevarer privacy), og det fungerer fint. Og forsøg i regi af Sund og Bælt har konkluderet, at teknologien også vil virke i Danmark.

I mellemtiden har ANPG (automatisk nummerpladegenkendelse) vundet kraftigt frem i Danmark. Dels til politimæssig brug, dels til betaling af vejafgifter (som for eksempel på Storebælt og snart på Fjordforbindelsen Frederikssund). Det er også besluttet at indføre periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler, også baseret på ANPG. Og senest har regeringen foreslået at bruge ANPG til håndhævelse af miljøzoner.

Samtidig er der brug for at finde en løsning på den provenuudfordring, der er, ved at elbiler er relativt dyrere at producere end at bruge og derfor stort set fritages for registreringsafgift sammenholdt med regeringens mål om 1 million elbiler inden 2030.

Endelig siger transportforskerne samstemmende, at hvis ikke vejene med tiden skal sande til med (delvist) selvkørende biler, så er der ingen vej uden om at indføre kørselsafgifter.

Hvordan kommer vi i gang?

Der tegner sig jf. ovenstående et billede af, at vi meget snart vil have en del ANPG-udstyr i Danmark. Både på faste steder (for eksempel Storebælt) og via mobile enheder. Dette åbner muligheder for at indføre kørselsafgifter både hurtigere og billigere end hidtil.

Lige for ligger at kombinere miljø- og trængselszoner. For at håndhæve dels vignetordningen, dels skærpede miljøzoner i de større byer, vil der skulle være en så høj grad af ANPG-detektering enten ved passage ind i miljøzonerne eller inde i zonerne, at det også vil være muligt at opkræve et tids- og zone-afhængigt trængselsgebyr.

En sandsynlig og samtidig mere fremtidssikret udvidelse ville være at udstyre ANPG-udstyret med DSRC-teknologi. Dette ville muliggøre dels betaling ved passage, som det sker med BroBizz på Storebælt, dels fremtidige tjek af, om passerende biler har gyldig GPS-kørselsafgiftsboks.

Der er bred enighed om, at kørselsafgifter på sigt er en god idé, at alle biler skal være nulemission, samt at vi er nødt til at håndtere den ekstra trængsel fra selvkørende biler. Og vi har set, at teknologien er klar. Så lad os antage, at Folketinget i 2019 vedtager at:

  • Lavemissionsbiler er efter 2019 fritaget for registreringsafgift, men skal til gengæld betale kørselsafgifter fastsat på et niveau, så det samlet set er favorabelt i forhold til tilsvarende benzinbiler.

  • Selvkørende biler på autonomi-niveau 4 eller 5 skal kunne betale kørselsafgifter (i det omfang de ikke er lavemission og dermed omfattet af 1.)

I kraft af den ‘gratis’ adgang til håndhævelse via det allerede opsatte ANPG-udstyr vil implementering af GPS-baserede kørselsafgifter for lavemissionsbiler og selvkørende biler (dvs. på sigt alle biler) kunne gøres meget billigere end hidtil.

Jeg forventer, at disse overvejelser er noget af det, som regeringens kommende transportkommission vil arbejde med. Og fordi gevinster versus omkostninger og risici nu balancerer bedre, at der nu også vil ske politisk handling. For; som den engelske talemåde lyder: One cannot resist an idea, whose time has come.

 

Roadpricing
Illustration: MI Grafik