Derfor bliver Roskilde den første kommune med ren busdrift på el

I 2011 stod Roskilde Kommune med en busplan, der havde 25 år på bagen og var præget af lappeløsninger. Fra foråret 2019 indføres ren eldrift på alle 9 bybuslinjer.
Politikerne i Roskilde Kommune blev i 2016 præsenteret for resultaterne af et større analysearbejde fra Movia, der redegjorde for anerkendte leverandørers kommende elbusser, tekniske løsninger, priser og modeller for hel eller delvis eldrift på de to A-buslinjer. Yderligere viste en studietur til Gøteborg, at eldrift er mulig i et skandinavisk klima.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Busdriften i Roskilde Kommune
  • I Roskilde Kommune overgår 1,3 mio. kørte buskilometer om året fra diesel til el.

  • El-busser i kommunen sparer udledningen af 1.400 ton CO2, 3 ton NOx og 13 kg mikropartikler

  • Udgiften for kommunen for at skifte kan afholdes inden for det eksisterende budget.

  • Den oplevede støj fra en el-bus er mindre end halvdelen af støjen fra en dieselbus.

  • Yutong producerede omkring 67.000 busser i 2017, heraf 3.000 til det europæiske marked, ifølge selskabet selv.