Den maritime industri: Hvorfor verdensmålene både kan og skal bruges i praksis

Søfarten sætter som verdens største transportsektorer et klima- og miljømæssigt aftryk, som både kan og skal nedbringes, skriver brancheorganisationen Danske Maritimes administrerende direktør Jenny N. Braat.
Brødtekst

Hos Danske Maritime ser vi de unges store engagement indenfor klima, miljø og bæredygtighed som en kilde til inspiration. Samme inspiration kan man finde i andre sammenhænge – for eksempel viser en ny analyse fra VisitDenmark, at turister forbinder Danmark med bæredygtighed – også ift. at benytte mindre CO2-belastende transportformer og at dyrke mere bæredygtige ferieaktiviteter. 

Når den opfattelse af Danmark har bidt sig fast, betyder det, at vi har gjort noget rigtigt – på tværs af en masse forskellige aktører – og samme image ønsker vi at opnå i den maritime industri. Derfor har vi valgt at nedsætte Den Maritime Tænketank, som vil fordybe sig i verdensmålene og afdække bæredygtighedsaspektet på kryds og tværs. Vi ønsker at lære noget nyt og at lære fra os, og i sidste ende håber vi at kunne gøre en forskel – både for branchens position på verdensmarkedet og – ikke mindst – for klodens fremtidige tilstand. 

En fælles forståelsesramme

Bæredygtighed kommer ikke af sig selv, men siden FN for fire år siden præsenterede sine 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling i verden, har vi som brancher og lande fået en fælles forståelsesramme at arbejde ud fra. I dag har to ud af tre danskere hørt om verdensmålene, og virksomhederne ved, at en ansvarlig tilgang til det at drive forretning er meget afgørende for virksomhedens image og forbrugernes tillid. Mange både danske og udenlandske virksomheder går målrettet efter samarbejdspartnere med de rette værdier, og derfor er bæredygtighed både et kernebudskab og en forudsætning for at skabe god forretning, når man er en del af verdenshandlen.  

De 17 verdensmål knytter på en række områder an til søfarten og den danske maritime industri, som er førende i verden indenfor flere grønne teknologier. Men selv om mange interesserer sig for verdensmålene, kan det være svært at få dem koblet til den daglige produktion, og derfor skal tænketanken bidrage til at få udfoldet det potentiale, der ligger i at arbejde både professionelt, idealistisk og forretningsstrategisk med verdensmålene.

Søfarten skal gøres grønnere

Søfarten sætter som verdens største transportsektorer et klima- og miljømæssigt aftryk, som både kan og skal nedbringes. Denne udfordring er et af de centrale emner, som tænketankens femten medlemmer nu vil forholde sig til. De danske maritime virksomheder lever i høj grad af eksport og har stærke relationer til verden. Derfor skal både værdierne og den teknologiske formåen skinne tydeligt igennem.  

På længere sigt bør forbrugere i hele verden kunne se, at en vare både er produceret og transporteret bæredygtigt. Ligesom den øvrige transportsektor har vi et behov for at gå en endnu grønnere vej. Afhængig af skibstypen kan der være mellem 1.000 og 2.500 virksomheder, der lever udstyr, komponenter og service til et enkelt skib, så både ift. design, brændstof og det øvrige udstyr er mulighederne mangfoldige.

Idealismen sætter rammen

Den Maritime Tænketank kommer dog også til at beskæftige sig med mange andre emner, for verdensmål vedrører også arbejdsmarkedsforhold, sundhed, uddannelse, ligestilling, innovation, vækst m.m. Med en bevidst strategi kan danske virksomheder kan være med til at skubbe i den rigtige retning i forhold til uddannelse og forskning, ordnede arbejdsforhold og andre forhold, som i Danmark er en selvfølge, men som i mange andre lande halter kraftigt. 

Et andet vigtigt element er, at det for medarbejderne betyder noget at vide, at de faktisk er en del af noget større, og at deres arbejdsindsats både har betydning for klodens tilstand og for den situation, som mennesker i den anden ende af verden står i. Mange unge søger målrettet efter et arbejdsliv, hvor de kan gøre en forskel, og vi vil gerne blive bedre til at vise mulighederne i den maritime industri. 

Vi ved samtidig, at virksomhederne selv er meget interesserede i at komme et spadestik dybere ned i verdensmålenes ”sprog” på tværs af de globale markeder, og ved at dele best practice vil branchen forhåbentlig komme til at stå endnu stærkere.

Bred politisk opbakning

Det Blå Danmark tegner sig for en fjerdedel af eksporten, og den maritime industri beskæftiger ca. 40.000 mennesker. På nogle arbejdspladser er verdensmålene blevet en naturlig del af hverdagen, men på andre vil der nu ske et positivt skridt fremad, også i forhold til den globale markedsføring, som knytter sig til indsatsen. 

Men det betyder også meget med politisk opbakning fra dansk side. For virksomhederne er det ofte ressourcetungt at forske og udvikle nye teknologier og metoder, og derfor er et stærkt samspil med både politikere, myndigheder og uddannelsessteder helt afgørende. Det var derfor dejligt at mærke opbakningen på tværs af partier, da vi præsenterede tænketanken på Christiansborg. Og jo mere, vi kan bidrage til at nå de ambitiøse målsætninger, jo bedre. Både i forhold til en – på den lange bane - CO2-neutral skibsfart, og i forhold til det ansvar vi har for at give det bedst mulige videre til kommende generationer.