Danmark skal have et videnscenter for cykelfremme: Men hvor skal det bo?

Københavns Kommune har selv fået udviklet den nye type cykeltavle som en del af en satsning på Intelligente Transport Systemer (ITS), der hører under byens Klimaplan 2025.
Illustration: Troels Heien/Københavns Kommune.
Politikerne har afsat fire millioner kroner til et videnscenter for cykelfremme. Centeret ventes at se dagens lys næste år.
Indblik27. oktober 2021 kl. 05:14
errorÆldre end 30 dage
Manglende links i teksten kan sandsynligvis findes i bunden af artiklen.

2022 er udset til at blive ‘Cyklens År’ af partierne bag sommerens store infrastrukturaftale.

Det betyder blandt andet, at der i løbet af det nye år skal udarbejdes en ny cykelstrategi, der skal sætte retningen for, hvordan cykelindsatsen målrettes i de kommende år, lyder det fra Transportministeriet. 

Både Venstre og Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam har tidligere efterspurgt en ny cykelstrategi. Den seneste strategi blev lanceret af Transportministeriet i 2014, men denne gang efterspørges der en strategi, der udarbejdes af en tværministeriel arbejdsgruppe i dialog med en række eksterne aktører, lyder det fra Cyklistforbundet.

På den måde kan emner som sundhed, transport, klima og børn inddrages og sammentænkes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derudover vil der blive etableret et såkaldt nationalt videnscenter for cykelfremme, som ifølge regeringen skal understøtte regioner og kommuner i at anvende cykelviden i praksis, som foreslået af Cyklistforbundet og Dansk Industri i 2018.

Hos Cyklistforbundet vurderer direktør Klaus Bondam, at et Nationalt Videnscenter for Cykelfremme bør etableres som en selvstændig enhed med en "fagligt stærk" styregruppe med repræsentanter fra myndigheder, arbejdsmarkedets organisationer, universiteter og civilsamfundsorganisationer.

Der mangler viden om cyklisme 

Forskningskonferencen Cycling Research Board, som indtil videre kun har været afholdt i Holland, blev afholdt i København tidligere på måneden, og her efterspurgte Klaus Bondam et videnscenter, som ikke bare samler til bunke af relevant cykelforskning, men som også selv kan, og tør, blande sig med analyser af såvel efterspurgt som manglende viden om cyklisme.

»Manglende viden om cyklens muligheder er ofte det, der står i vejen for at sikre et tilstrækkeligt kvalificeret beslutningsgrundlag både i kommuner, i regioner og på nationalt plan. Ikke mindst når det gælder om at udnytte cyklismens potentiale i forhold til klima- og folkesundhedsudfordringerne,« siger Klaus Bondam.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Cyklistforbundet understreger, at et videnscenter ikke bare skal være et 2022-initiativ, men også skal sikres finansiering på sigt - og minimum i fem år, hvis det står til forbundet. 

Foreløbig er der i Infrastrukturplan 2035 kun afsat fire millioner kroner til selve etableringen, men for at sikre kontinuiteten bør der afsættes midler til den videre drift i en årrække fremover, mener Klaus Bondam.

Videnscentret bør desuden have minimum 3 til 4 medarbejdere, som primært vil få til opgave at opsamle den ret så omfattende viden, der både nationalt og internationalt bliver udarbejdet på cykelområdet.

Og så skal medarbejderne være med til at sikre, at den viden spredes bredt ud blandt relevante aktører i det danske samfundsliv på en tilgængelig og brugbar måde - og altså ikke kun i svært tilgængelige forskningsartikler. 

På Cycling Research Board-konferencen tidligere på måneden stod det klart fra forskere som Otto Anker Nielsen og Malene Freudendal-Pedersen, professorer ved henholdsvis DTU og Aalborg Universitet, at behovet for mere viden om cykelfremme i høj grad er til stede. 

Arbejdet med cyklisme beror således i mindre grad på faglige analyser, end hvad der gør sig gældende med vej- og jernbaneprojekter.

»Når der tages beslutninger om nye vej- og jernbaneprojekter, er der typisk også udarbejdet trafikprognoser samt konsekvens- og samfundsøkonomiske analyser. Men når det handler om cykelprojekter, ser vi ofte, at beslutninger er baseret på mavefornemmelser og en “feel good”-tilgang,« siger Otto Anker Nielsen. 

Det medfører, at ressourcerne ikke bliver brugt fornuftigt, påpeger han, og henviser til en række cykelprojekter, hvor det efterfølgende har vist sig, at kun få benytter de dyre cykelstier

Danmark kan lære af Sverige 

I forbindelse med førnævnte cykelkonference i denne måned fortalte forskningsinstituttet VTI i Sverige om sit arbejde med at etablere et videnscenter for cykelfremme i stil med det, der nu efterspørges fra Cyklistforbundet.

Cykelcentret er en del af den svenske regerings arbejde med at få flere til at vælge cyklen i kølvandet på landets første nationale cykelstrategi fra 2017.  

'Cykelcentrum', som videnscentret hedder, finansieres med knap 4 millioner kroner om året fra den svenske stat, som dog primært går til administration og ikke til selve forskningen.

Desværre er forskning den svære del at finde penge til, fortalte centerleder Anna Niska fra VTI på konferencen.

»Vi er i konkurrence med elbiler, og andre miljøvenlige transportformer, om at skaffe forskningsmidler. Så det er rigtig svært at finde finansiering til forskning, fra eksempelvis industrien. Det skyldes blandt andet, at vi har en stor bilindustri i Sverige, men ikke i samme grad en cykelindustri. Det er ikke interessen, der mangler, men de finansielle muskler er bare ikke så store«.

Det svenske cykelcenter har eksisteret i knap tre år, hvor Anna Niska og kollegaerne har skullet definere, hvad Cykelcentrum skal og ikke skal som videnscenter.

Visionen lyder i dag, at man vil “sikre samarbejdet om forskning og uddannelse i cyklisme med henblik på at gøre cykling mere populært og mere sikker”, hvilket også er i tråd med den nationale strategi.

»Det vigtige er, at vi fokuserer på forskning og uddannelse, hvilket betyder, at vi ikke fokuserer på lovgivning, politik, og andre nationale cykel-problematikker. I årenes løb har det været ret svært at foretage denne skelnen, for vi har ikke et nationalt cykelråd i Sverige, så der har været en forventning om, at de ting også var noget, vi skulle tage stilling til,« siger Anna Niska. 

En anden vigtig pointe i forhold til Danmark er, at det ifølge den svenske forsker har været svært at arbejde med viden om cykelfremme uden samtidig at have et nationalt mål for cykling.

Som vi skrev tidligere på ugen, er man dog på vej med en målsætning for cykling i Sverige, hvilket ifølge Anna Niska er meget kærkomment, da alle relevante aktører dermed vil få et fælles mål at arbejde hen imod - og dermed også nemmere vil kunne se behovet for at skaffe ny viden.

Forbund: Placer forskningscenteret hos os

I Sverige er det nationale videnscenter placeret hos en offentlig forskningsinstitution, men i Danmark kan det med fordel placeres hos Cyklistforbundet, der allerede i dag deler kontor med Dansk Cykelturisme og Cykelvæksthuset. Samtidig agerer forbundet sekretariat for Cycling Embassy of Denmark og Det Kommunale Cykelfagråd, påpeger forbundets direktør Klaus Bondam.

Og selvom der etableres et videnscenter for cykelfremme, er det ikke ensbetydende med, at man ikke også i fremtiden har et behov de såkaldte videns- og innovationsprojekter, lyder det fra Cyklistforbundet. 

I fremtiden kunne en model være, foreslår forbundet, at videnscentret kommer til at stå for videns- og innovationsprojekterne, hvor de både selv kan sætte ting i gang samt disponere over og udmønte puljemidler til eksterne partnere efter fokuserede udbud blandt kommuner, regioner, andre myndigheder, universiteter og organisationer.

Politikerne forhandler i øjeblikket om at få de nærmere rammer for centret på plads.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger