Danmark har brug for en grøn mobilitetsplan, der ikke sætter investeringer i vejinfrastruktur på pause

En grøn mobilitetsplan er central for infrastrukturens omstilling, men den må ikke lamme investeringerne i ny og eksisterende vejinfrastruktur, skriver Dansk Vejforening i dette indlæg
De seneste måneder har den politiske scene båret stærkt præg af regeringens arbejde hen i mod en klimahandlingsplan. En klimahandlingsplan, der udarbejdes på baggrund af rapporter fra erhvervslivets klimapartnerskaber. En klimahandlingsplan, der også får Dansk Vejforenings fulde opbakning.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.