Corona-krise koster trafikselskaber milliarder, men minister tøver med hjælpepakke

Foto : Fotonen/Bigstock

Corona-krise koster trafikselskaber milliarder, men minister tøver med hjælpepakke

Landets trafikselskaber er hårdt ramt af Corona-krisen, og derfor håber selskaberne på at få direkte støtte fra staten til at dække merudgifterne. Minister vil dog foreløbig ikke love, at der er en hjælpepakke på vej.

Trafikselskabernes interesseorganisation sætter i et nyt notat tal på, hvad nedlukningen af samfundet og de markant færre passagerer i bus og tog koster den kollektive trafik.

Lige nu vurderer trafikselskaberne, at den såkaldte Corona-regning vil beløbe sig til cirka 1,6 milliarder kroner i 2020 i form af ekstraomkostninger og manglende indtægter.

Derfor efterspørger selskaberne nu også en direkte håndrækning fra regeringen, så trafikselskaberne kompenseres direkte fra staten. 

Hvis et trafikselskab har en budgetoverskridelse, vil det nemlig sædvanligvis blive opgjort i forbindelse med årsregnskabet og opkrævet hos kommuner og regioner. Men trafikselskaberne så gerne, at der blev taget en alternativ model i brug i dette ekstraordinære tilfælde, for blandt andet at sikre likviditeten.

»Med KL’s og Danske Regioners medvirken kunne der arbejdes for en aftale med staten, hvor trafikselskabernes nettoproblem kompenseres direkte fra staten for Corona-relaterede nettomerudgifter – herunder med acontobetalinger hurtigst muligt med henblik på at sikre trafikselskabernes likviditet. En statstilskudsmodel kan sikre, at merfinansieringen tilføres den kollektive trafik direkte og allokeres i forhold til det forventede meromkostningsomfang som følge af Corona-pandemien, frem for via mere generelle fordelingsnøgler i kommunernes og regionernes økonomi,« skriver Trafikselskaberne i et notat.

På den måde påvirkes de enkelte kommuner og regioners likviditet ikke, hvis merfinansieringen tilføres direkte fra staten til trafikselskaberne, påpeges det. 

En statstilskudsmodel har desuden del fordel, lyder det i notatet, at den kan håndtere de længerevarende virkninger af Corona-krisen i form af et forventet passager- og indtægtstab også i 2021 og 2022. 

Det kunne eksempelvis være i form af en såkaldt stjernemarkering, hvor aftalen er, at staten finansierer meromkostninger baseret på et estimat, men så aftales der en efterregulering på et senere tidspunkt baseret på den faktiske udgift, når den samlede regning foreligger. 

Metroen kan være påvirket af corona i årevis

I et notat fra Metroselskabet, som Berlingske omtaler i dag, fremgår det, at passagernedgangen i Københavns Metro vil kunne mærkes i op til fem år efter fuld genåbning af samfundet. 

Samlet set vurderer selskabet på nuværende tidspunkt, at der vil være et driftstab i 2020 på mellem 140-610 millioner kroner afhængigt af perioden for nedlukningen. 

Metroselskabet vurderer dog også lige nu, at passagernedgangen vil kunne ses i regnskaberne op til fem år efter fuld genåbning. Nutidsværdien af det samlede driftstab for hele perioden udgør i størrelsesordenen 0,5 - 1,6 milliarder kroner. Tallet afhænger af, hvor længe nedlukningen står på, og hurtigt passagererne vender tilbage til de selvkørende tog.

Corona påvirker desuden de igangværende graveprojekter. På anlægget af den kommende Sydhavnsmetro vurderer selskabet meget foreløbigt, med streg under meget, at tabet vil udgøre 20 til 50 millioner kroner pr. måned, hvor produktionen er nedsat eller eventuelt helt gået i stå.

Hertil kommer udgifter til forlænget opretholdelse af selskabets egen byggeorganisation, hvis projektet forsinkes, samt udgifter til at forsøge at accelerere projektet for at indhente en forsinkelse. Derudover kan der være til om såkaldte claims og eventuelle tabte driftsindtægter. 

»Skønnet over tab fra anlægsprojektet skal tillægges en væsentlig usikkerhed, da flere faktorer endnu er ukendte, f.eks. evt. begrænsninger på adgang til arbejdskraft, import af leverancer og tidsplanen for at få produktionen tilbage på det forudsatte«.

I en situation, hvor Corona-pandemien koster Metroselskabet 1,6 milliarder kroner, er gælden for projektet først betalt tilbage 2074 frem for 2065.

Metroselskabets administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen bekræfter over for Berlingske, at situationen vil kunne mærkes i en rum tid fremover: 

»Vi kommer ikke tilbage til normalen på kort tid«. 

Minister er i "konstruktiv dialog" med selskaber

Transportminister Benny Engelbrecht (S) skriver i dag i et debatindlæg i Jyllands-Posten, »at regeringen er indstillet på at indgå i en konstruktiv dialog med Danske Regioner og KL, hvad angår det økonomiske tab for de regionale trafikselskaber«.

Men ministeren vil ikke love, at der er en hjælpepakke på vej til selskaberne.

MobilityTech har spurgt ministeren på det sociale medie Twitter, om der er en hjælpepakke på vej, men Benny Engelbrecht vil ikke svare direkte. Han henviser blot til sit debatindlæg og et folketingssvar fra marts til transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF).

Også her skriver ministeren, at han “forventer en konstruktiv drøftelse af situationen med kommuner og regioner”.

Ministeren skriver desuden i en privatbesked på Twitter, at vi bedes stille spørgsmål "ligesom alle andre normale journalister", hvis vi "ikke kan finde ud af at læse en avis eller et folketingssvar".

Efter at have taget kontakt til ministeriet tidligere i dag afventer vi fortsat at få svar.