Copenhagen Electric: Taxibranchen har nu for alvor sat strøm til den grønne omstilling

En taxi kører årligt det samme antal km. som 6-8 personbiler. Med ca. 2500 taxier i København er det ikke et uvæsentligt bidrag til byens luftkvalitet, når bilerne omstilles til el og brint. Det mener Kathrine Fjendbo, konsulent ved Region H's elbilsekretariat.
Brødtekst

Dantaxi er i fuld gang med en omstilling og har allerede 53 elbiler og en brintbil i flåden, 4x35 er i fuld sving med at finde løsningerne til fremtidig ladeinfrastruktur og elbiler, 4x27 kører forsøg og to nye grønne selskaber, VIGGO og DRIVR har meldt sig på vejene i København med planer om udelukkende grønne biler. Også de har sat deres spor i gadebilledet. Eltaxierne er måske ikke så synlige endnu, men ved årsskiftet tyder alt på, at vi har ca. 150 el- og brinttaxier på gaden og i 2020 kan de ikke længere overses, når et sted mellem 500 og 800 af taxierne vil køre på el eller brint. 

Partnerskab for grøn omstilling i taxibranchen

Sammen med relevante aktører så som Dansk Person Transport, Taxi-selskaberne, Københavns Lufthavn, E.ON, Københavns Kommune og Det Økologiske Råd har Copenhagen Electric under Region Hovedstaden haft et samarbejde om omstilling til grønne køretøjer. Fokus har været på at gøre business casen for vognmanden bedre på el end på fossilt drivmiddel og samtidig skabe tryghed omkring opladning. De initiativer, der er blevet gennemført er: 

  • Etablering af 7 hurtigladere dedikeret til taxi-branchen 

  • Prioriteret fremkørsel ved Københavns Lufthavn

  • Favorable strømpakker til taxibranchen 

  • Dialog med statens embedsværk og politikere om tiltag

  • Dialog med staten om prioriterede taxi-tilladelser til eltaxier 

  • Test af små elbiler til taxibrug

Yderligere er følgende tiltag stadig i gang med at blive gennemført:

  • Prioriteret fremkørsel ved trafikknudepunkter i København 

  • Prioriteret fremkørsel ved hospitaler  

  • Grønne krav i udbud 

  • Samarbejder med hoteller og store virksomheder om at prioritere nul-emissions-taxier ved bestilling.  

De ovenstående tiltag i partnerskabet samt statens ændringer af taxiloven og miljøkrav til taxier har alle været medvirkende til at skubbe branchen i en grøn retning tidligere end det ellers ville være sket uden indsatsen. 

Partnerskabet har skabt et kraftfuldt samarbejde, hvor videndeling og erfaringsudveksling er blevet betydeligt styrket og spredningen i kompetenceområder har gjort indsatserne ekstra effektfulde. 

Leveringsproblemer for elbiler

Med så stor en succes i omstillingen har flaskehalsproblematikkerne allerede meldt sig på banen. Den første er leveringsproblemer i bilbranchen. Fokus er skiftet fra spørgsmål om, hvorvidt elbiler kan bruges til taxikørsel til, at taxibranchen nu står i kø hos forhandlerne og er frustrerede over leveringstiderne på taxi-relevante elbiler. 

Her har bilbranchen en opgave i at hjælpe branchen med den grønne omstilling, for efterspørgslen er der, men der mangler udbud lige nu og her.

Hvor skal taxierne lade?

Snebolden ruller hurtigt. Hurtigere end vi måske lige umiddelbart ville have troet. Lige om lidt står vi med 600-800 erhvervskøretøjer, som har brug for et sted at lade deres taxier. De syv ladestandere, sat op af E.ON i co-finansiering med Copenhagen Electric, forventes ikke at kunne dække ladebehovet for 800 elbiler med store batterier. De blev etableret for at starte en udvikling op og give tryghed for First Movers. Det har de gjort, men frem over vil der blive behov for meget mere opladning.

Lufthavnen hjælper til og er i proces med at sætte ti lynladere op til blandt andet taxibrug, men er det nok? På sigt vil der nok blive brug for en større indsats på ladeinfrastruktur for erhvervskøretøjer, ikke kun taxibranchen, men også de mange kurerer, håndværkere etc. der måske for brug for ladning i løbet af en arbejdsdag. 

Der vil være behov for en hurtig indsats fra flere sider, hvis taxibranchens fine udvikling ikke skal gå i stå. Her er der brug for samarbejder med fx hoteller og store virksomheder med mange taxiture, som også kan hjælpe med opsætning af ladeinfrastruktur, dedikeret til taxier. Ligeledes spiller staten en rolle i at sikre en udbygning af ladeinfrastrukturen til erhvervskøretøjer. Der er altså igen brug for, at der bliver arbejdet tæt sammen på tværs mellem offentlig og privat sektor for at få tingene til at ske. Heldigvis er det lykkedes fint indtil nu, så mon ikke de sidste huller i vejen til den grønne taxitur også kan håndteres ved fælles hjælp.