Cepos: IDA-analyse af grøn omstilling mangler samfundsøkonomiske omkostninger

Der mangler en vurdering af de samfundsøkonomiske omkostninger i IDAs Klimasvar. Og der mangler de politiske redskaber, som kan udløse omstillingen på en omkostningseffektiv måde, skriver Otto Brøns-Petersen, analysechef i den borgerlig-liberale tænketank Cepos i dette synspunkt.
Den politiske målsætning om at reducere drivhusgasudledningen i 2030 med 70 pct. i forhold til 1990 vil kræve enorme teknologiske omstillinger. Drivhusgasudledningen skal i absolutte tal falde mere i løbet af de kommende ti år, end den har gjort i de sidste 30 år. Det vil omfatte alle dele af det danske samfund.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.