Busselskabet Nobina fik som det første i Skandinavien tilladelse til at indsætte selvkørende busser i Stockholm i december forrige år.
Busselskabet Nobina fik som det første i Skandinavien tilladelse til at indsætte selvkørende busser i Stockholm i december forrige år.

Foto : Nobina

Assessorkrav forsinker forsøg med selvkørende busser

Den første selvkørende bus på danske veje holder stille. Det kniber nemlig stadig med at få den godkendt, og det skyldes især et dansk krav om en uafhængig sikkerhedsgodkendelse. Et krav, de ikke har i vores nabolande, påpeger ansøger.
Siden november sidste år har en ansøgning om at sende selvkørende busser ud på vejene været under behandling i Vejdirektoratet. Men der mangler stadig en vigtig del af ansøgningen: en assessorvurdering. Til hvert forsøg skal en uafhængig tredjepart nemlig først sige god for, at forsøget kan gennemføres færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt, som det hedder i bekendtgørelsen.
Vil du have fuld adgang til MobilityTech?

MobilityTech er for professionelle, der arbejder med transport og trafik. Vi giver dig indblik i de nyeste teknologiske og digitale løsninger til at fremme effektiv, sikker og miljørigtig transport af personer og gods.

Nævnte firmaer

En upartisk og uafhængig vurdering af færdselssikkerheden

 

Folketinget vedtog den 30. maj 2017 en ændring af færdselsloven, der gør det muligt at tillade forsøg med selvkørende motorkøretøjer i Danmark fra den 1. juli 2017.

Forsøgsordningen danner grundlag for muligheden for forskelligartede forsøg, der kan spænde fra test af førerstøttesystemer til kørsel med selvkørende køretøjer. 

Lovgivningen giver mulighed for tilladelse til forsøg op til og med SAE Niveau 4. 

Forsøgsordning løber i første omgang fra den 1. juli 2017 til den 1. juli 2022. 

Ansøgning skal indeholde assessorvurdering

Inden en ansøgning om tilladelse til et forsøg kan indsendes, skal forsøget være vurderet af en godkendt assesssor. I den forbindelse er der kommet en ny bekendtgørelse om 'assessorer ved forsøg med selvkørende biler' fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Assessorens opgave er at afgive en vurdering af konsekvenserne for færdselssikkerheden ved gennemførelsen af et konkret forsøg. 

For at denne vurdering er tilstrækkeligt kvalificeret, skal assessoren besidde nødvendige kompetencer inden for blandt andet generel færdsel, it og data, køretøjsteknik, vejteknik og infrastruktur samt risikostyring.

For at vurdere konsekvenserne for færdselssikkerheden ved forsøg med selvkørende motorkøretøjer skal assessoren blandt andet vurdere køretøjets tekniske egenskaber, indretning, udstyr og hastighed, den passive operatørs rolle, ansøgerorganisationens kompetencer og ressourcer samt infrastruktur og vejteknik. 

Færdselsstyrelsen godkender assessoren til et konkret forsøg. Så før en ansøger formelt kan søge tilladelse, skal der først ansøges om assessorgodkendelse.